Mandag var Eirik Hokstad opprinnelig bedt om å møte i Bergen tingrett, som styreleder og eier av fire selskaper som var gjenstand for totalt fem konkursbegjæringer.

Fredag ble alle sakene, med ett unntak, trukket, opplyser Eirik Hokstad.

I forbindelse med den siste gjenstående konkursbegjæringen, skulle det være et rettsmøte mandag formiddag. Så langt kom de ikke.

Meldt oppbud

Før rettsmøtet skulle starte, meldte Sorbonne AS selv oppbud, ifølge Hokstads advokat.

Det bekreftes av Bergen tingrett, som behandlet oppbudsbegjæringen mandag formiddag.

– Vi fant løsninger i fire av fem konkursbegjæringer. Hele konsernet har vært preget av denne aksjonærtvisten i senere tid, og så har det vært restrukturering for å prøve å få til løsninger med kreditorene. Man har fått til mye, men det er ikke alle punkter man har kommet i havn med. Derfor ble det slik som det er i dag, sier advokat Bjørn Åge Hamre.

2,8 millioner kroner

Kravet som det ikke ble enighet om, er på 2,8 millioner kroner. Det er kun Sorbonne AS som er meldt konkurs.

– Sorbonne AS var tidligere morselskapet i konsernet, men er nå et selskap uten virksomhet eller nevneverdige eiendeler. Selskapet har ingen bankgjeld, ingen ansatte og lite eiendeler. I all hovedsak er gjelden i selskapet til selskapets aksjonærer - Steinsland og Hokstad - som blir de parter som bærer 95 prosent av tapet ved denne konkursen, skriver Eirik Hokstad i en e-post til Vest24.

– Det har ikke lykkes å finne løsninger for selskapet som kunne bidra til å gjøre opp øvrig gjeld. Det er ikke stilt sikkerhet for annen gjeld fra aksjonærene, så ringvirkningene av dette anses av styret som svært begrenset, legger Hokstad til.

Han understreker at konkursen i Sorbonne AS ikke påvirker de øvrige virksomhetene, som du kan lese mer om under.

– Styret ser frem til en ryddig bobehandling og vil selvsagt samarbeide tett med bostyrer, så snart denne er oppnevnt av Bergen tingrett. Utover dette ønsker ikke styret å kommentere saken nærmere, sier Hokstad.

Fem på rappen

Kreditorene, som var så lei av å vente på pengene sine at de leverte konkursbegjæringer, er som følger:

  • Sweco Norge AS (mot Sorbonne Smart AS).
  • Sunnhordland Eiendomsinvest AS (mot Sorbonne Eiendom AS).
  • Rosenkrantzgaten 5 AS (mot Sorbonne AS).
  • Efa Holding AS (mot Dovre Management AS).
  • Kemneren i Bergen (mot Dovre Management AS).

Den eneste begjæringen som ikke ble trukket før helgen, var kravet fra Rosenkrantzgaten 5 AS mot Sorbonne AS.

Vest24 har tidligere omtalt at Sorbonne-aksjonærene Eirik Hokstad og Asgeir Steinsland Hansen er i åpen konflikt.

Den samme Steinsland Hansen er påfallende nok medeier i det eneste selskapet som ikke har trukket sin begjæring, Rosenkrantzgaten 5 AS.

Asgeir Steinsland Hansen opplyser at han ikke kan kommentere saken, og viser videre til styreleder Odd Bremnes.

Styrelederen i Rosenkrantzgaten 5 AS ønsker ikke å kommentere saken.

Solgte det meste

Sorbonnes gjeldsbyrde gjorde at styret solgte mesteparten av eiendommene til kompanjongene Birger Grevstad og Eivind Lunde, for det som var under normal markedspris.

Senest 19. april ble det meldt oppbud i Sorbonne Management Næring AS. Det skjedde etter konkursbegjæringer fra både Skatt Vest og ansatte som hadde lønnskrav.

Få uker tidligere valgte to andre kreditorer å trekke sine konkursbegjæringer mot Sorbonne da partene kom til enighet i tolvte time.