Allerede i forbindelse med Statoil/Hydro-fusjonen i 2007 advarte KrF og partiets representant i næringskomiteen på Stortinget, Line Henriette Hjemdal, mot konsekvensene av at Statoil ville bli en for mektig aktør, skriver Dagens Næringsliv.

– Vi var oppmerksomme på og advarte mot at Statoil ville få en for dominerende rolle. Vi får nå tilbakemeldinger fra leverandørindustrien at de opplever en skvis fra Statoil. Inngåtte avtaler kreves å bli reforhandlet. Nye avtaler blir satt på vent, sier Hjemdal.

KrF har reist en interpellasjon i Stortinget der de krever at konkurransesituasjonen for norsk leverandørindustri og konsekvensene av Statoils sterke markedsposisjon blir gjennomgått. Også Konkurransetilsynet er bedt om å granske situasjonen.

Hos Statoil sier informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen at de har forståelse for at situasjonen oppleves som krevende av aktørene i bransjen, men understreker viktigheten av å kutte kostnader.

– For å skape grunnlag for aktivitet, verdiskaping og ringvirkninger er det helt nødvendig at vi lykkes med å ta ned kostnadsnivået og styrke konkurransekraften i industrien. Vi er selvsagt avhengige av konkurransedyktige betingelser fra våre leverandører, men det aller viktigste for å ta ned kostnadsnivået er samarbeidet med leverandørene for å finne de beste og mest effektive løsningene for å gjøre prosjekter realiserbare, sier Pedersen. (©NTB)