Heidrun-plattformen i Norskehavet har vært en viktig bidragsyter for utviklingen av sokkelen og oljebransjen på Nordvestlandet. Plattformen har også levert godt over forventningene, skriver Tidens Krav.

Da Statoil leverte plan for utbygging og drift (PUD) til myndighetene i 1991 var det anslått at feltet kunne produsere opp til 750 millioner fat olje. Per dags dato har Heidrun produsert 944 millioner fat olje, og Statoil forventer at plattformen skal leve i hvert fall til 2045.

Verdier på 400 milliarder

– Så sånn sett er hvert eneste fat vi nå produserer en oppside i forhold til PUD og enda er det mer å hente i mange år framover, sier produksjonsdirektør Eileen Buan.

Statoil skriver at med utgangspunkt i dagens oljepris har plattformen skapt verdier på nærmere 400 milliarder kroner.

Feltet der Heidrun produserer fra ble påvist av ConocoPhillips i 1985. Feltet ligger drøyt 175 kilometer utenfor kysten av Midt-Norge, på et havdyp rundt 350 meter.

Framtiden foran seg

Selv om Heidrun har holdt koken lenge, er det fortsatt en viktig installasjon for videre utvikling av Norskehavet. Da plattformen hadde sin høyeste produksjon, hentet den opp rundt 250.000 fat olje hver dag. I dag er den daglige produksjonen på rundt 55.000 fat olje. Det betyr at plattformen har et høyere produksjonspotensial enn det som blir utnyttet. Dermed kan Heidrun også være vertsplattform for andre undervannsfelt.

Nylig fikk selskapet Wintershall klarsignal fra myndighetene om å utvikle Maria-feltet. Her skal Heidrun fungere som en av vertsplattformene. Det er også aktuelt å koble til Zidane-feltet når det blir utbyggingsklart. Statoil utelukker heller ikke å ta imot andre funn som måtte bli gjort i nærområdet.

– Har nådd langt

Et annet tegn på at Statoil satser på feltet framover, er det nye lagerskipet «Heidrun B», som ankom feltet i sommer 2015. Den store investeringen forlenger områdets levetid, og skal gjøre det mer attraktivt som vert for nye undervannsutbygginger, hevder Statoil.

– Vi har nådd langt, og kan med rette være stolte av det vi har fått til. Vi har bidratt til gode inntekter for både samfunnet og Statoil gjennom 20 år, sier Buan.

Utbyggingen av Heidrun-feltet hadde også avgjørende betydning for etableringen av Statoils driftskontor på Tangen i Stjørdal.

For å få ut mer olje fra feltet har operatøren også injisert vann og gass for å opprettholde trykket i reservoaret.

Skroget på Heidrun består av fire søyler og hoveddekksbjelker i betong.