Reinertsen signerte fredag 30. oktober kontrakt med AGA AS om å klargjøre LNG-fabrikken på Tjeldbergodden i Aure for ny produksjon, melder Tidens Krav. LNG står for Liquified Natural Gas, altså flytende naturgass.

Det er Reinertsen selv som melder dette på sine Facebook-sider.

LNG-fabrikken på Tjeldbergodden ble besluttet nedstengt i 2012. Reinertsen har fått det overordnede ansvaret for at produksjonen kan starte på nytt.

– Oppdraget vil bli utført i nært samarbeid med blant annet Bravida, som vil stå for en betydelig del av jobben. En god del av installasjonen vil bli gjort i forbindelse med revisjonsstans på Tjeldbergodden i mai/juni 2016. Planlagt oppstart av fabrikken er 1. oktober 2016, skriver Reinertsen på sine Facebook-sider.

De opplyser videre at AGA AS ønsker å kjøpe LNG-anlegget av Statoil.

– Fabrikken vil levere LNG til kunder i Midt-Norge både innen samferdsel og industri, melder Reinertsen.