Regjeringen foreslår å utvide forhåndsdefinerte områder på norsk sokkel lenger nord og med enda flere felt sørvest for Lofoten. Det opplyser olje- og energidepartementet, skrievr Tidens Krav.

Tildeling av forhåndsdefinerte områder (TFO) før utlysningen i 2016 er nå i gang. Det foreslås å utvide området med 24 nye leteområder i Norskehavet og 31 i Barentshavet.

Flere av områdene i Norskehavet ligger i umiddelbar nærhet til fiskefeltene utenfor kysten av Lofoten.

Regjeringen vil videreføre TFO-ordningen som en årlig konsesjonsrunde i alt modent areal på norsk sokkel og holde et forutsigbart og høyt tempo for tildeling av nye områder for petroleumsvirksomhet. For å oppnå dette er det viktig med utvidelse av TFO-området etter hvert som områder blir mer modne.

Departementets forslag sendes nå ut på offentlig høring.