Leverandørselskapet Subsea 7 bekrefter dette til Tidens Krav. Subsea 7 har vært operative i Kristiansund siden 1985, og hatt virksomhet på Vestbase. Som en konsekvens av oljenedturen er de nå ferdige på Vestbase.

– Basen har vært en stor ressurs for selskapet, og støttet prosjekter og operasjoner i Nordsjøen, på både britisk og norsk sokkel. Dessverre er aktivitetsnivået på basen gått ned som følge av nedgangen i markedet, skriver selskapet i en e-post.

–  Subsea 7 har besluttet å avvikle sin base i Kristiansund for å tilpasse seg aktivitetsnivået fremover. Nedleggelsen vil være effektiv fra 1. april. Subsea 7 har konsultert med sine tillitsvalgte om nedbemanningen som vil påvirke våre ansatte på basen i Kristiansund.

Subsea 7 vant i fjor sommer en kontrakt verdt 2,23 milliarder kroner for rørlegging og subseakonstruksjon på Maria-feltet i Norskehavet. Ingeniørarbeidet gjøres fra selskapets kontor i Stavanger, mens rørledningsproduksjonen foregår på Vigra.

Ifølge en oversikt utarbeidet av selskapet selv i 2013 hadde Subsea 7 flere kontor, et varehus og verksted på Vestbase.

– Selskapet vil gjerne benytte anledningen til å takke alle de som har vært involvert i disse årene for engasjementet og innsatsen til å gjøre denne basen til en velfungerende enhet i vår organisasjon, avslutter selskapet.