Det melder Statoil i en pressemelding onsdag formiddag.

  • Technip Norge har fått en kontrakt verdt 200 millioner kroner på rørlegging på Oseberg Vestflanken 2 og Johan Sverdrup.
  • Ocean Installer skal stå for konstruksjon og installasjon av havbunnsutstyr på de to feltene pluss Gina Krog. Denne kontrakten er verdt rundt 200 millioner kroner.
  • Heerema Fabrication Group er tilldelt den største kontrakten, som gjelder design, innkjøp og bygging av den ubemannede brønnhodeplattformen Oseberg Vestflanken 2. Kontrakten gjelder også transport og installasjon av plattformen og har en verdi på 800 millioner kroner.
  • Aibel er tildelt kontrakt for design, innkjøp og bygging på Oseberg Feltsenter 2, for å gjøre plattformen klar til å ta imot brønnstrømmen fra Oseberg Vestflanken 2. Denne kontrakten har en verdi på 120 millioner kroner.

Meldingen forteller også at FMC tidligere har fått kontrakt på å levere to ventiler til det eksisterende havbunnsanlegget, som skal bli en del av Oseberg Vestflanken 2. Denne kontrakten hadde en verdi på 120 millioner kroner pluss opsjoner, går det frem.

Oseberg Vestflanken 2 skal bygges som en ubemannet brønnhodeplattform. Brønnstrømmen skal gå gjennom en ny rørledning til Oseberg Feltsenter, og brønnene skal fjernstyres fra feltsenteret. Statoil leverte inn plan for utbygging og drift (PUD) av Oseberg Vestflanken 2 like før jul, og kontraktstildelingene forutsetter at den PUD-en blir godkjent av myndighetene.

En ubemannet brønnhodeplattform er et nytt konsept på norsk sokkel. Løsningen er derimot godt utprøvd blant annet på dansk og nederlandsk sokkel, heter det i meldingen.

Feltet har en forventet produksjon på 110 millioner oljeekvivalenter og vil være lønnsomt selv med lave oljepriser, skriver Statoil i meldingen.