– Pengene som går til formueskatt kunne vært brukt til nyskaping og skape nye arbeidsplasser i stedet, sier offshorefartøyreder Helge Møgster til BA. 

Budskapet hans ble utførlig lagt frem for statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) da de tirsdag var i Bergen for å snakke med utsatte næringer om tiltak mot økende arbeidsledighet.

Duoen i regjeringen innledet bergensbesøket med omvisning på ankerhåndteringsfartøyet Skandi Vega, «arbeidshesten» som Dof har i arbeid for Statoil.

– Har stupt rett ned

Det er unntakstilstand i næringen. Eller som kaptein Odd Magnus Stenevik la det frem:

– Utviklingen gikk lenge bratt opp. Så har det stupt rett ned på ganske kort tid, sier Stenevik.

På broen ventet finansdirektør i Dof-konsernet, Hilde Drønen, og Helge Møgster, styreleder og storeier i familieselskapet Laco på Austevoll.

Gjennom Laco er Møgster-familien hovedaksjonærer i rederiet Dof, samt Austevoll Seafood og Lerøy Seafood.

Møgster’ne har lenge hatt vind i seilene både innen oppdrett og rederivirksomhet.

– Vi har ansatt folk i over 35 år. Da merker du den sabla nedturen, sier Møgster, smertelig klar over at oljenedturen har rammet Dof hardt.

Sa opp 550

En solid ordrereserve gjør at Dof sine skip bare unntaksvis må legges i opplagsbøyene, men de har sett seg tvunget til å ta kraftige grep, på linje med resten av næringen.

Drønen viser til at Dof har slanket staben ved å si opp 550 ansatte.

– Det er veldig mye. De fleste har vi dessverre tatt i Norge, sier hun.

– Silden har vært vekke før og kommet igjen, som vi sier i Austevoll. Nå gjelder det å skalke alle luker og binde seg til mastene. Det blir nok ikke som før, men vi kommer tilbake, litt slankere og sprekere enn før, sier Møgster.

– Utholdenhet er viktigst. Hvor lenge vet vi ikke, sier Drønen.

Økt arbeidsledighet

I januar var det registrert 9640 helt arbeidsledige i Hordaland, en økning på 35 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

I januar var det i Hordaland flest ledige innen industriarbeid (1701), bygg og anlegg (1469) og ingeniør- og IKT-fag (1090).

– Hvor ille må ledigheten bli før nye tiltak iverksettes?

– Vi følger utviklingen nøye og vurderer nye tiltak fortløpende, svarer finansminister Siv Jensen.

Hun viser til at regjeringen kom med en tiltakspakke på rundt fire milliarder kroner i statsbudsjettet.

– Denne tiltakspakken har nettopp begynt å virke, sier Jensen og nevner konkrete tiltak som lavere selskapsskatt.

– Det er mye viktigere for næringslivet på Vestlandet å sette ned formueskatten enn selskapsskatten, fordi formueskatten favoriserer utenlandske eiere, sier Helge Møgster.

Overfor BA utdyper Møgster hva han mener.

– Formueskatten er den første kapitalen vi må sette av uansett. Den andre kommer ikke uten at vi tjener penger. Klarer du det ikke, må du selge. Jeg har ikke noe imot å betale skatt når vi tjener penger, sier Møgster.

Finansministeren forstår inderlig godt ønsket om lavere formueskatt.

– Hvordan vi kan få ned formueskatten på arbeidende kapital er et av flere tiltak som er til vurdering. Det blir altfor snevert å si at dette handler om skattelette til de rikeste. Det er ikke så enkelt, påpeker Jensen og tilføyer at hun avhengig av bred politisk støtte for å få endret formueskatten.