– Det viktigste budskapet var til Olje- og energidepartementet, der vi fikk forklart hvor viktig det er å få bygget om raffineriet på Mongstad slik at det kan raffinere oljen fra Johan Sverdrup-feltet, sier Lindås-ordfører Astrid Aarhus Byrknes til Nordhordland.

Nordhordlandsregionen kan miste investeringer i størrelsesorden syv milliarder kroner etter at Statoil bestemte seg for ikke å bygge raffineriet om for å raffinere Sverdrup-olje på Mongstad nå.

Grønt skifte

Sammen med kollegene Per Lerøy i Austrheim og Jon Askeland (Sp) i Radøy var hun mandag i Oslo og hadde møter med Olje- og energidepartementet og næringsminister Monica Mæland.

Overfor statssekretær Kjell-Børge Freiberg (Frp) i Olje- og energidepartementet og næringsministeren påpekte Byrknes og kollegene blant annet at raffinering i Norge er viktig blant annet av miljøhensyn.

– Det blir snakket om et grønt skifte, men Johan Sverdrup-oljen skal vi ha i 40-50 år. Om den skal sendes rundt i Europa for raffinering og deretter tilbake, så er det en del miljøaspekter ved det. Hvorfor ikke da investere i raffineriet i nærmiljøet der man har infrastrukturen, teknologien og kompetansen, sier Byrknes til Nordhordland.

Etter å ha møtt topper på regjeringsplan, retter Byrknes og de andre Nordhordlands-ordførerne nå blikket mot Statoil.

– Da Statoil feiret 40-årsjubileum, knyttet jeg kontakt med konsernsjef Eldar Sætre og fikk invitasjon om å komme til Stavanger. Den har vi tenkt å benytte oss av, sier Byrknes til Nordhordland.