Dette melder Statoil og deres lisenspartnere onsdag, ifølge Tidens Krav.

Konseptvalget har tidligere blitt utsatt. Ifølge Statoil har de nå klart å redusere investeringskostnadene med 30 prosent.

– Vi har utviklet billigere og smartere tekniske løsninger som, kombinert med at kostnadskurven i bransjen har snudd, har medført betydelige kostnadsreduksjoner for Trestakk, sier Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Statoil i en pressemelding.

– Trestakk-konseptet er godt gjennomarbeidet, og vi ser at vi har fått ut potensialet for kostnadsreduksjoner vi hadde håpet på. Derfor legger vi opp til en investeringsbeslutning i løpet av 2016, sier Morten Loktu, områdedirektør for Drift Nord.

Trestakk skal bygges ut med fem havbunnsbrønner som knyttes til produksjonsskipet Åsgard A. Dette forlenger også levetiden til Åsgard.

– Med det vi legger opp til på Trestakk og Åsgard A vil vi sikre høy grad av ressursutnyttelse i Åsgard-området, noe som er viktig for å sikre vårt mål om å opprettholde lønnsom produksjon fra norsk sokkel til 2030 og videre, sier Loktu.

I Trestakk-feltet skal det være drøyt 50 millioner fat utvinnbare olje, og 2 milliarder kubikkmeter gass.

Produksjonen skal etter planen komme i gang i løpet av 2019.