Arne Sigve Nylund, konserndirektør for utvikling og produksjon i Statoil, ønsker en konsekvensutredning nå, skriver Stavanger Aftenblad.

Han tror det er mulig å opprettholde dagens produksjonsnivå med lønnsomhet fram til 2030, men understreker at det mangler nye arealer.

– Det hjelper om vi får en samling om en åpning i 2017, men vi ønsker uansett at det startes med kunnskapsinnhenting og konsekvensutredning så snart som mulig, sier Nylund til Stavanger Aftenblad.

I samarbeidsavtalen mellom regjeringen og Venstre og KrF står det klart at området Lofoten, Vesterålen og Senja skal vernes mot oljeleting i denne stortingsperioden.

Sysselsetting og næringsaktivitet er viktige argumenter for tilhengerne av konsekvensutredning i Lofoten, Vesterålen og Senja. For motstanderne veier hensyn til natur og miljø og sårbare havområder tyngre.

Åpning av nye områder for oljeleting er en svært omstridt politisk sak. Regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet ønsker, i likhet med Arbeiderpartiet, konsekvensutredning. (©NTB)