«På vegne av rettighetshaverne i PL 107C vil Statoil Petroleum AS som operatør meddele at det er fattet beslutning om boring av en undersøkelsesbrønn på «Njord Nordflanke 2» prospektet i PL107C», heter det i brevet, som Tidens Krav har fått innsyn i.

Resten av brevet er sladdet.

PL107 ligger rett nord for Njord, og tanken til Statoil er nok å finne tilleggsressurser til Njord som kan utnyttes når plattformen skal være i produksjon igjen i 2019, etter at plattformen blir tatt i land i år.

Det kommer ikke fram når selskapet vil starte boringen, men de må uansett først få endelig godkjennelse fra Oljedirektoratet og Miljødirektoratet.

Statoil er operatør i lisensen, og eier 20 prosent. De andre eierne er GDF Suez E&P Norge (40 prosent), E.ON E&P Norge (30 prosent), Faroe Petroleum Norge (7,5 prosent) og VNG Norge (2,5 prosent). Lisensen ble tildelt i 2009.