En fersk studie fra analysefirmaet Wood MacKenzie viser at olje- og gasselskaper globalt har kuttet sine utgifter til leting og investeringer med hele 1.000 milliarder dollar i årene 2015-2020.

Beløpet tilsvarer 8.500 milliarder kroner – langt mer enn hele det norske oljefondet.

– Nå begynner vi å se effekten av at investeringene går ned på produksjonen og tilbudet. Wood Mackenzies prognose på 4 prosent reduksjon i tilbudet neste år er betydelig, sier analysesjef Harald Nypan i Norsk olje og gass.

– Vi forventer at denne reduksjonen vil gjøre at markedsbalansen skiftes fra tilbudsoverskudd til knapphet, som vi forventer vil reflekteres i at oljeprisene går opp, skriver han i en epost til NTB.

Norsk olje og gass er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter.

Kutt i USA og Russland

Wood MacKenzie anslår nå at kapitalkostnadene knyttet til utvikling av og leting etter nye oljefelter vil bli 22 prosent lavere enn anslått for to år siden.

Noen av de dypeste kuttene kommer i den amerikanske skiferoljeindustrien, men også i Russland går det mot dype kutt, ifølge studien. I deler av Midtøsten, blant annet Saudi-Arabia, holder imidlertid investeringene til leting og utbygging seg oppe, tror Wood MacKenzie.

Oljeprisen er nær doblet siden januar, men oljen koster fortsatt under halvparten av det den gjorde for to år siden. I dag koster et fat nordsjøolje i underkant av 50 dollar.

– Dersom oljeprisen holder seg lav, er det veldig få prosjekter som vil bli sanksjonert. Med lave oljepriser er det bare nye prosjekter på land i Saudi-Arabia og Qatar som er lønnsomme, sier analytiker Espen Erlingsen i Rystad Energy til Stavanger Aftenblad.

Investeringsbanken Goldman Sachs har anslått at potensielle prosjekter verdt totalt 4.675 milliarder kroner ikke vil bli bygget ut med en oljepris på 55 dollar fatet.

Konsulentselskapet Rystad Energy tror imidlertid oljeprisen vil nå 100 dollar fatet igjen allerede i 2020.

50.000 jobber

Den amerikanske skiferoljen er en viktig årsak til at oljeprisen falt som en stein høsten 2014 og gjennom fjoråret.

– Den store reduksjonen i oljepris vi har sett de siste to årene, skyldes ikke etterspørselssvikt, men at tilbudet på kort sikt har økt enda raskere enn etterspørselen, sier Nypan i Norsk olje og gass.

To stabiliserende faktorer får ham til å tro at bildet vil endres: lave priser gir økt etterspørsel, og lavere priser reduserer investeringer i ny produksjon og dermed lavere tilbud på litt sikt.

– Vi har allerede sett at de lave prisene har ført til en vekst i etterspørselen, en vekst som er høyere enn den langsiktige trendveksten i 2015-16, sier analysesjefen.

I Norge har oljeprisfallet kommet samtidig med en ventet nedgang i oljeinvesteringene. Oljenedturen har fjernet over 36.000 jobber, ifølge DNB Markets.

SSB regnet seg nylig fram til at fallet i etterspørselen fra petroleumsnæringen trekker sysselsettingen ned med nær 50.000 personer fra 2013 til i år. (©NTB)