– Olje- og gassektoren har nå de høyeste klimagassutslippene siden 2008, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Fra 2014 til 2015 går utslippene opp med over 700.000 tonn. Olje- og gassektoren står for mesteparten av økningen.

Det viser Miljødirektoratets foreløpige oversikt over klimagassutslipp i 2015 fra norske virksomheter som er omfattet av EUs system med klimakvoter.

135 norske bedrifter innen industri, olje og gass er omfattet av EUs kvotesystem og må svare klimakvoter for sine utslipp. I tillegg omfattes fem virksomheter innen luftfart. Cirka halvparten av Norges samlede klimagassutslipp kommer fra virksomheter som er omfattet av kvotesystemet.

Klimagassutslippene fra olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel er på 12,7 millioner tonn og er nå de høyeste fra denne sektoren siden norske virksomheter ble innlemmet i EUs klimakvotesystem i 2008.

– Antallet felt på norsk sokkel har økt ganske mye siden utslippene fra norsk sokkel ble en del av systemet med klimakvoter. Rundt 10 nye felt er etablert siden 2008, sier Ellen Hambro.

I 2015 står olje- og gass for bortimot to-tredeler av økningen i kvotepliktig klimagassutslipp. Økning i klimagassutslipp offshore var totalt cirka 500.000 tonn.

Klimagassutslippene fra EUs kvotepliktige virksomheter (ekskl. luftfart) gikk litt ned (0,5 prosent) i fjor, ifølge Miljødirektoratet. (©NTB)