Gå til sidens hovedinnhold

Vurderer å legge Ringvei Øst utenom Arna

Artikkelen er over 5 år gammel

Lokalpolitikerne i Bergen vil ha en ringvei for å pløye trafikken nordover via Arna. Vegvesenet ser også på en løsning som går forbi Arna.

Vegvesenets Olav Lofthus holdt fredag et innlegg på en såkalt«Innspillskonferanse» til kommuneplanens arealdel. Meningen var at de skulle levere en rapport om Ringveg Øst før jul, men det har de ikke klart.

På innspillskonferansen fikk tilskuerne ett innblikk i hvorfor. Selv om en Ringvei Øst høres enkel ut, altså tunnel fra Fjøsanger-området til Arna, er den det motsatte.

Problemet er i hovedsak at den i svært liten grad vil tappe sentrum for trafikk, ifølge modellene veivesenet bruker.

Få skal mellom nord og sør

I sentrumsbydelene Årstad og Bergenhus kjøres det om lag 180 000 bilturer hvert døgn. Trafikken fordeler seg slik:

  • 50 000 av disse er bydelsinterne.
  • 28 000 mellom Åsane og sentrum.
  • 47 000 mellom sentrum og Sotra/Askøy/Laksevåg bydel.
  • 50 000 mellom sentrum og Fana/Ytrebygda/Os.
  • 5000 mellom Arna og Bergen.

Det gjør at trafikkmengden som en Ringveg øst vil kunne få er 23 000, altså cirka 1 av 10 biler i sentrum.

– Dersom målet er å senke biltrafikken i Bergen sentrum, er det også andre virkemidler som vil gi effekt, minnet veivesenets Olav Lofthus om foran forsamlingen.

Det som var nytt for de aller fleste tilhørerne var at veivesenet faktisk vurderer to helt ulike konsept: Et konsept som de kaller «Øst» og et som de kaller «Vest».

Konseptet i Øst er mer eller mindre velkjent. Konseptet de kaller «Vest» går ikke innom Arna i det hele tatt.

Den skjærer seg inn i fjellet fra Fjøsangerområdet og går inn langs eller i Fløyfjellstunnelen og forlenger den til Eidsvåg, før veien skjærer videre, mye i tunnel, forbi Åsane og til brofestet til Nordhordlandsbroen.
 

Skissen til venstre viser konsept vest. Den til høyre viser konsept øst.

En hel haug med ulike veivalg

Dette er et av 52 konsepter (!) som veivesenet utreder. Lofthus er nøye med å presisere at de ikke har kommet frem til det som de vil anbefale.

Skal noen av ringveikonseptene ha stor effekt, er det verdt å merke seg at veivesenet mener at sentrumsveiene må prises høyere og få lavere fartsgrense enn ringveien.

Det er lokalpolitiske krefter som ønsker ringveien. I faglige fora er den mer omdiskutert.

– Det er krevende og konfliktfylt, men samtidig teknisk gjennomførbart å legge E39 utenom Bergen, sier Lofthus.

Målet er altså at trafikken i sentrum skal omfordeles fra sentrum til ringveien.

– Analysene så langt viser at det er konseptet «Vest» som gir større avlastning i Bergensdalen, sa Lofthus på konferansen.

I løpet av våren vil de utføre et forprosjekt, først i høst kommer det en silingsrapport og et planprogram for ringveien.