Gå til sidens hovedinnhold

To år etter at veien åpnet krangler de ennå

Artikkelen er over 5 år gammel

Pengekrangelen mellom Opedal Drift og Statens vegvesen endte med et sviende nederlag i retten for entreprenøren, som fikk store ekstrakostnader.

Fylkesvei 49 Vikøy-Norheimsund var sommeren 2014 det andre prosjektet som ble åpnet i Kvammapakken.

Drøyt to år tidligere kunngjorde Hordaland fylkeskommune en anbudskonkurranse om totalentreprise for opprusting av fylkesveien fra Kaldestad i Norheimsund til Vikøy.

E. Opedal & Sønner sikret seg oppdraget og signerte sommeren 2012 avtale med byggherre Statens vegvesen.

Krangler om oppgjøret

Under snorklippingen fikk entreprenøren Opedal blomster for god jobb.

Det som ikke kom til syne var den spirende rettstvisten.

Opedal tok samme år ut søksmål mot Hordaland fylkeskommune, som eier fylkesveien. Uenigheten gjaldt enkelt forklart om arbeidene med naturstein og sikring var inkludert i den totale kontraktsummen eller ikke.

Retten skulle altså ta stilling til om Opedal Drift AS, i tillegg til en avtalt fastpris på 86,3 millioner kroner for opprusting av veistrekningen, også hadde krav på vederlag for arbeid med natursteinsmurer og sikring på til sammen 16,1 millioner kroner.

Prøvd i to rettsinstanser

Hardanger tingrett konkluderte i april i fjor med å frifinne saksøkte Hordaland fylkeskommune. Opedal Drift, som ble dømt til å betale fylkeskommunen 202.632 kroner i sakskostnader, anket dommen til Gulating lagmannsrett.

Tirsdag i forrige uke falt dommen. Heller ikke lagmannsretten fant det bevist at Opedal har krav på ytterligere 16,1 millioner kroner.

Anken ble dermed forkastet og Opedal Drift AS fikk to uker på seg til å betale fylkeskommunen 205.830 kroner i sakskostnader.