Gå til sidens hovedinnhold

Veivesenet tar en u-sving i kontraktkonflikt

Artikkelen er over 5 år gammel

Statens vegvesen snur i striden om en omfattende elektrokontrakt i Hordaland. Avgjørelsen om å avvise BMO er nå omgjort, og tildelingen til BKK Nett er annullert.

Den omstridte elektrokontrakten omhandler blant annet prosesser i 38 tunneler i Hordaland og er verdt minst 280 millioner kroner.

Saken har vært prøvd i både én og to rettsinstanser. Konklusjonen ble den samme: Den opprinnelige tildelingen til BMO Elektro var gyldig og kan ikke omgjøres.

Rykker tilbake til start

Denne uken bestemte Statens vegvesen seg for at de ikke tar sjansen på å få avgjørelsen prøvd en gang til i rettssystemet.

I et brev til tilbyderne i anbudskonkurransen skriver veivesenet at de omgjør avgjørelsen om å avvise BMO. Det blir vist til at arbeidsfellesskapet BMO Elektro AS og BMO Entreprenør AS er kvalifisert og har lavest pris i anbudskonkurransen.

I realiteten vil derfor den opprinnelige tildelingen som fant sted i oktober i fjor gjelde, opplyser veivesenet. 

Var billigst

Det hele startet med at Statens vegvesen i mai i fjor kunngjorde en anbudskonkurransen «E1260 Hordaland Vest 2016-2022».

Kontrakten dreier seg om drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til elektriske anlegg på riksveier og fylkesveier i vestre del av Hordaland frem til 2022.

BMO Elektro hadde den laveste tilbudssummen (vel 230 millioner pluss moms) og vant kontrakten. Nest laveste tilbyder, BKK Nett (over 265 millioner pluss moms), klaget på tildelingen, fordi de mente at BMO ikke oppfylte kravene.

Først fikk BKK Nett viljen sin. Da så BMO seg nødt til å gå rettens vei.

BMO vant frem i første rettsinstans, men kjennelsen ble anket inn for lagmannsretten, som også ga BMO medhold.

Les også: Nykommer vant elektrokrangel i retten

Oppgjørene i retten gjorde at Statens vegvesen valgte å forlenge den gjeldende kontrakten med Mesta frem til utgangen av august.

Kan klage

Nå er det altså klart at BMO overtar arbeidet i september og får ansvaret frem til 2022.

Men fremdeles finnes et lite forbehold. Statens vegvesen er i henhold til regelverket forpliktet til å sette en karensperiode.

En eventuell klage på avgjørelsen må leveres innen 28. april.

– Dette er en pågående anbudsprosess, og vi kommenterer ikke anbudsprosesser før de er formelt avsluttet, svarer Ketil Tømmernes i BKK på spørsmål om hva selskapet nå vil foreta seg.