Næringsliv og kommuner krever fergefri vei til Bergen

Slik ser Statens vegvesen sine fem alternativer ut. Etter at regjeringen har gitt sin anbefaling skal saken opp i Stortinget. ILLUSTRASJON: STATENS VEGVESEN

Slik ser Statens vegvesen sine fem alternativer ut. Etter at regjeringen har gitt sin anbefaling skal saken opp i Stortinget. ILLUSTRASJON: STATENS VEGVESEN

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Klar tale fra bedrifter og kommuner i Indre Hardanger.

DEL

En rekke kommuner og bedrifter i Indre Hardanger gir nå klar beskjed om at regjeringen må velge E134 som ny stamveg mellom Østlandet og Vestlandet, skriver Hardanger Folkeblad onsdag.

I en uttalelse som blant annet er signert direktørene ved Boliden, Tizir Titanium & Iron, NLI Odda og Søral Husnes pekes det på en rekke argumenter for hvorfor akkurat denne veien er så viktig. Blant annet mener bedriftene at de trenger en forutsigbar, vinteråpen veg.

«Vi ber om at dette arbeidet igangsettes så raskt som mulig, slik at aktuelle prosjekter snarest kan bli inkludert i NTP. Vi mener at fergefri arm mot Bergen må være en integrert del av den strategisk viktige Øst–Vest-forbindelsen E134», heter det i uttalalsen, som også er signert kommunene Odda, Fusa, Kvam, Jondal og Samnanger i tillegg til SMB Hardanger. Brevet er sendt til både stortingspolitikere, samferdselsministeren og næringsministeren.

Skal ha bestemt seg

Mandag var alle partiene på Stortinget invitert til å drøfte den framtidige hovedvegforbindelsen mellom Øst- og Vestlandet. Til stede var også samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) og representanter fra Statens vegvesen og Vegdirektoratet.

HF var i forrige uke i kontakt med Samferdselsdepartementet som fremdeles holder kortene tett til brystet. Det eneste de ville si var at regjeringen skal offentliggjøre sitt standpunkt før jul. Det var også det eneste konkrete som kom ut etter mandagens møte. Stavanger Aftenblad skrev tirsdag at regjeringen allerede har bestemt seg for E134, mens det er mer uklart om de vil gå inn for å utrede den såkalte Hordalandsdiagonalen, som går fra Kløvet via Odda til Bergen.

Størst samfunnsnytte

Arnfinn Førsund i SMB Hardanger tror dette punktet blir det største overraskelsesmomentet. Han er også daglig leder i Hordalandsdiagonalen AS og har i lang tid jobbet for å overbevise beslutningstakerne om å prioritere en såkalt konseptvalgutredning av denne vegen og bygging av ny bro over Hardangerfjorden.

Både bedrifter og kommuner Hardanger-området har gitt klar bedskjed om at regjeringen og Stortinget må gå inn for E134 over Haukeli som øst-vest-stamvei og regne ny fergefri forbindelse mellom Odda og Bergen inn i planene. FOTO: KRISTIN EIDE, HARDANGER FOLKEBLAD

Både bedrifter og kommuner Hardanger-området har gitt klar bedskjed om at regjeringen og Stortinget må gå inn for E134 over Haukeli som øst-vest-stamvei og regne ny fergefri forbindelse mellom Odda og Bergen inn i planene. FOTO: KRISTIN EIDE, HARDANGER FOLKEBLAD

– Det aller viktigste for oss er armen til Bergen. Det vil også sørge for at vi kan få bygget ut flere andre veiprosjekter som kan knyttes opp mot E134, sier han og viser til at E134 gir den desidert største samfunnsnytten.

Veivesenet har beregnet at veien over Haukeli vil gi en samfunnsøkonomisk gevinst på 26 milliarder kroner.

Vktig for industrien

Kommunikasjonsrådgiver ved Tizir Titanium & Iron i Tyssedal, Nils Johan Ystanes, mener at veien er viktig. Bedriften står foran enorme investeringer som skal utvide kapasiteten ved ilmenittsmelteverket og på sikt innføre en langt mer miljøvennlig produksjon. Planene har vekket oppsikt både nasjonalt og internasjonalt.

– E134 med Hordalandsdiagonalen er en veldig viktig trasè både for oss og hele Indre Hardanger. Med tanke på rekruttering, tilgang på kompetanse og et større arbeidsmarked er vi helt avhengige av at vi får et trasevalg som vil ha samfunnsøkonomisk nytte, sier Ystanes.

– Om riksveg 7 skulle bli valgt som ny vei på bekostning av Hordalandsdiagonalen, hadde det virkelig vært så ille?

– Ja, riksveg 7 alene er ikke til hjelp for industrien i Indre Hardanger. Vi er helt avhengige av å ha en rask og trygg vei både østover og vestover. Det er veldig viktig sak for oss, både med tanke på den ekspansjonen vi holder på med, men også når det gjelder varer vi skal ha inn til og ut fra bedriften, sier han.

Artikkeltags