Avinor ble ikke enige med Norges Taxiforbund om finansiering av det nye taxisystemet på Flesland og Sola.

Torsdag ble det kjent at Avinor velger å innføre ordningen likevel, men uten å kreve betaling fra drosjene.

– Vi ønsker bedre trafikkforhold utenfor lufthavnene, og velger nå å innføre ordningen til tross for at vi ikke har lyktes å bli enige med drosjenæringen om finansieringen, sier konserndirektør Egil Thompson i Avinor i en pressemelding.

Han forteller at de har gode erfaringer med tilsvarende løsninger fra andre lufthavner, og derfor ikke ønsker å vente lenger.

Slik er systemet

Kort fortalt skal taxibestillingen på Flesland fungere slik at passasjerene får hjelp av en taxivert utenfor terminalen, som deretter tilkaller en taxi fra taxidepotet et stykke unna.

Dermed flyttes taxiene vekk fra forsiden av terminalbygget og parkeringshuset, der de står nå. Taxidepotet er allerede bygget og utstyrt med fasiliteter som sjåførene kan benytte seg av mens de venter.

Det store stridstemaet fra taxinæringen har vært en ekstraavgift på ti kroner per tur, som ifølge Avinor skal gå til å finansiere deler av utbyggingen og driften av det nye systemet.

– Nå er det viktigste for oss at vi kommer i gang med å bedre trafikkforholdene utenfor lufthavnene, og gi et best mulig tilbud til de reisende. Derfor legger vi nå opp til at alle registrerte drosjer kan benytte ordningen uten å betale noe ved oppstart eller forplikte seg til betaling i fremtiden, sier Thompson.

Avinor understreker at de fortsatt har et ønske om å oppnå enighet med Norges Taxiforbund. Slik situasjonen er nå, må nye avtaler på plass før en eventuell ekstraavgift kan bli innført.

Nekter å bli med

Taxinæringen i Bergen har fått med seg nyheten. Selskapet Taxi 1 er ikke fornøyd, men synes det er positivt at Avinor inntil videre har lagt vekk avgiften.

– Dette er et angrep på hele næringen, sier daglig leder Robert Aasmul.

Han har informert sine 75 løyvehavere om at det er uaktuelt å skaffe seg bombrikker.

– Hvis Avinor nekter drosjebilene til Taxi 1 å komme inn på holdeplassen, så kjører vi derfra. Det blir ikke kjøpt noen bombrikker, forteller Aasmul.

Han hevder at avstanden til taxidepotet er omkring én kilometer hver vei, noe som fører til mye kjøring uten kunder årlig.

I tillegg mener han at kundenes opplevelse svekkes ved at de ikke får snakke med sjåførene før taxivalget blir gjort.

Klar for nye samtaler

Norges Taxiforbund sendte torsdag ut et informasjonsskriv, der de blant annet skriver: «Norges Taxiforbund kan ikke anbefale at løyvehavere eller sentraler skriver under avtale med Avinor/parkeringsselskapet, som betingelse for å hente passasjerer ved lufthavnene.»

De er likevel positiv til å fortsette samtalene med Avinor.

– Selvsagt vil Norges Taxiforbund ha dialog. Det er Avinor som har avbrutt samarbeidet, sier nestleder Arve Halvorsen, som har representert forbundet i møtene med Avinor, og er styreleder i Bergen Taxi.

Bommen går snart ned

– Vi håper virkelig at løyvehaverne skynder seg med å skaffe brikker, og at de vil kjøre og hente passasjerer på Flesland som vanlig. Det er dette med kostnaden og avgiften de har reagert på, så det skulle være en lav terskel for å komme i gang, og teste systemet, sier kommunikasjonsansvarlig Cathrine F. Framholt hos Avinor på Flesland.

Ifølge Framholt er taxisystemet allerede i gang på Flesland – med taxiverter og nytt depot. Det eneste unntaket er den mye omtalte bommen, som ikke blir tatt i drift før førstkommende mandag klokken 1000.

Med andre ord kan taxiene fortsatt hente passasjerer på Flesland uten bombrikke, men bare i et par dager til.

– Dette er for våre felles passasjerer. Det er verken for Avinor eller for taxinæringen i utgangspunktet, mener hun.