Det sier Gunvall Medhus, Aps mann i Eidfjord kommune og i denne sammenheng styremedlem i aksjonen for Hardangerviddatunnelen.

De er, som hele regionen, svært fornøyd med at regjeringen denne uken falt ned på konsept K5, som innebærer ny vei og jernbane fra Arna til Voss.

Les også: Slik blir nye E16

Planleggingen begynner nå. Første strekk mellom Arna og Stanghelle kan, dersom alt går optimalt for seg, stå ferdig om en ti års tid.

34 milliarder

Dette vil gjøre reisetiden mellom Arna og Voss til 40-50 minutter med bil, og 25 minutter med tog. Prisen er estimert til 34 milliarder kroner.

Samtidig holder regjeringen på med en vurdering av hvor ny stamvei mellom øst og vest skal gå.

Det er klart at det blir to veier, og at hovedstamveien uansett blir E134.

Denne må bergenserne i dag til Odda (eller Haugesund) for å koble seg på. Derfor har veivesenet ønsket å få utredet denne «Hordalandsdiagonalen» som vil koble bergenserne til E134 med en ny hurtig vei til Odda.

Forslaget, løst estimert til tielleve milliarder kroner, har gitt mange hakeslepp. Blant annet innebærer det enda en bro over Hardangerfjorden.

– Men årsaken til at det vil være galskap å bygge «Hordalandsdiagonalen» er at E134 vil konkurrere med E16 om den samme trafikken. Bygger en «Hordalandsdiagonalen» etter at ny E16 står klar, vil en svekke samfunnsøkonomien på prosjektet de snart skal i gang med å bygge radikalt, sier Medhus til BA.

Han sikter til veivesenets egne prognoser. Dersom nasjonen bygger en arm fra Bergen til en ny E134, vil øst-vest-trafikken på E16 bli halvert i år 2050.

– «All in»

Da Frps samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen tirsdag fortalte om regjeringens beslutning sa han også at E16 uansett er «brohodet for veiene mellom vest og øst».

Han siktet da til E16 over Filefjell, RV52 over Hemsedal og RV7 over Hardangervidda.

Samfunnsøkonomer har allerede slått fast at ny vei og bane mellom Voss og Arna er samfunnsøkonomisk ulønnsomt. Ved å bygge en «arm» til E134 vil denne ulønnsomheten forsterkes for hver bil forsvinner fra E16.

– RV 7, RV 52 og E 16 over Filefjell er alle avhengige av trafikken som går via Voss. Kan regjeringen bruke 34 milliarder kroner, og så undergrave det med en ny vei? Mitt svar på det er at nå har regjeringen gått «all in» på E16, da må de droppe arm til Bergen, sier Harald Hove, styreleder i Hardangerviddatunnelen og Høyres tidligere finansbyråd i Bergen.