Gå til sidens hovedinnhold

Transport-fasiten kommer ikke før om over ett år

Artikkelen er over 5 år gammel

Først sommeren neste år får vi vite om politikerne på Stortinget har fulgt anbefalingene til transportetatene.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) håper på bred enighet om Nasjonal transportplan i perioden 2018-2029.

– Nå starter den politiske delen av dette. Vi skal gjøre vedtak i Stortinget før sommeren 2017. Forhåpentlig blir det med et bredt og godt kompromiss, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Mandag mottok han innspill til Nasjonal transportplan (NTP) fra Jernbaneverket, Kystverket, Statens vegvesen og Avinor. Nå starter den politiske prosessen med planen. Solvik-Olsen vil prioritere vedlikehold, effektiv gjennomføring av påbegynte prosjekter og nye prosjekter i den nye transportplanen.

Vil ha bred enighet

Han understreket viktigheten av at transportplanen blir langsiktig og helhetlig for å unngå omkamper og langvarig politisk strid og usikkerhet om en rekke enkeltprosjekter.

– Vi skal ha perspektiver mot 2050, helhetlige løsninger og vektlegge effektiv ressursbruk. Vi skal løfte opp vedlikehold av landets infrastruktur og sikre en mer effektiv og miljøvennlig bruk av den, sier statsråden.

Ber om innspill

Han sier at den nye transportplanen vil ha mange nye utbyggingsprosjekter, men at det også er viktig å sikre en effektiv gjennomføring av påbegynte prosjekter. Samtidig vil han redusere vedlikeholdsetterslepet.

Dokumentet blir nå sendt på høring med høringsfrist 1. juli i år.

– I tillegg vil vi reise land og strand rundt for å få innspill og synspunkter. Et bredt offentlig ordskifte og innspill fra mange hold er med på å styrke og utvide regjeringens grunnlag for å fastlegge prioriteringer og økonomiske rammer for den nye transportplanen, sier samferdselsministeren. (©NTB)