Gå til sidens hovedinnhold

Trenger en kvart milliard årlig til miljøvennlig fergedrift

Artikkelen er over 5 år gammel

Transportetatene vil ha «et stort antall» helelektriske ferger i 2030.

Det skriver transportetatene i grunnlaget for Nasjonal Transportplan 2018-2029, som ble lagt frem mandag. Planen skal nå på høring før den blir politisk behandlet neste vår.

I NTP-grunnlaget blir de slått fast at alle fremtidige riksveifergeanbud skal ha miljøkrav. Det blir også slått fast at elektrisitet fra strømnettet er den mest effektive og miljøvennlige energiforsyningen til fergene. Alternativer som hydrogen er vesentlig mer energikrevende, og vil kun være aktuelt på samband med stort energibehov eller som supplement til elektrisk drift, heter det.

Den årlige kostnaden med å gjøre fergedriften miljøvennlig er anslått til 250 millioner kroner. Imidlertid påpeker etatene er det er stor usikkerhet knyttet til anslaget.

– Estimatene er usikre, fordi teknologien er umoden. Men det er grunn til å anta at kostnaden faller når volumene øker, heter det i NTP-grunnlaget. Med en slik merkostnad vil klimagassutslippene fra fergedrift kunne reduseres til en tredjedel av dagens nivå.

Kostnadsestimatet omfatter både utgifter til å bruke miljø som tildelingskriterium og eventuell oppgradering av strømnettet til kaiene.

Viktigheten av at anbudskravene er langsiktige og universelle blir også trukket frem.

– Rederier som har investert i miljøteknologi må være trygge på at fergene kan brukes i fremtidige anbud. Kravene må være slik at vi unngår spesialbygde ferger som kun egner seg på ett samband, heter det.