Gå til sidens hovedinnhold

Vil etablere støtteordning for rederier

Artikkelen er over 5 år gammel

Slik vil de flytte godset fra vei til sjø.

Det bør etableres en midlertidig tilskuddsordning til rederier som kan dokumentere at last som blir flyttet fra veitransport til sjøtransport gir miljøgevinst, skriver fagetatene i grunnlaget for Nasjonal transportplan 2018-2029, som nå går ut på høring.

Forslaget sikter mot bestemte strekninger, også eksisterende ruter der transporttilbudet bedres.

– En slik ordning vil kunne tilfredsstille EUs statsstøtteregelverk. Den anbefales som en prøveordning over fem år, og der hvert prosjekt kan gis støtte inntil tre år, skriver fagetatene i plangrunnlaget. Det blir også slått fast at en slik ordning ikke vil slå vesentlig ut spå den samlede transportmiddelfordelingen mellom vei og sjø.

Tregt i gang

– En slik ordning kan trolig være aktuell for vårt tilbud mellom Bergen og Stavanger, sier konsernsjef Rikard Ternblom i Fjord Line til Vest 24.

Han understreker at han ikke har sett forslaget som fagetatene la frem mandag.

En endring i avgiftsreglene har gjort det mulig for rederiet å utnytte ubrukt kapasitet tilsvarende 34.000 vogntog hvert år mellom Bergen og Stavanger. Tilbudet, som ble satt i verk fra nyttår, blir som BA skrev i helgen omtalt som en suksess når det gjelder persontrafikk. På godssiden har det derimot gått tregere.

– Jeg har ikke de eksakte tallene, men vil anslå at vi når frakter 15-20 vogntog mellom Bergen og Stavanger hver uke, sier Ternblom til Vest 24.

Avventer høring

– Vi trodde at de profesjonelle transportaktørene skulle respondere raskere enn privatmarkedet, men det har vist seg å ta lengre tid, slår Ternblom fast.

– Transportaktører har tidligere sagt til Vest 24 at pris vil være blant faktorene som avgjør om de vil benytte tilbudet. Kan det tenkes at det er for dyrt?

– Vi har gjort prisjusteringer, og er selvsagt i kontakt med våre kunder når det gjelder prissetting. Det er ikke slik at vi bare tenker på et tall.

Ternblom tror imidlertid at en tilskuddsordning vil kunne være viktig for å flytte godstrafikk fra land til sjø. Fjord Lines ferger er gassdrevne, og dermed en langt mer miljøvennlig transportmåte enn dieseldrevne vogntog på vestlandsveiene.

– I tillegg vil el en slik ordning også virke positivt inn på Fjord Lines økonomi?

– Ja, i den forstand at det kan øke trafikken. Og det er jo den vi lever av.

Hvordan en eventuell tilskuddsordning kan bli seende ut, tror Ternblom høringsrunden vil vise.

Høringsfristen er 1. juli, mens NTB 2018-2029 skal vedtas politisk våren 2017.