E134 over Haukeli blir neppe vintersikker likevel

Slik ser de to alternativene ut som Vegdirektoratet har spilt inn for Samferdselsdepartementet. Begge er enige om å gå for det billigste, som her er markert med blått. ILLUSTRASJON: E134 HAUKELIVEGEN AS

Slik ser de to alternativene ut som Vegdirektoratet har spilt inn for Samferdselsdepartementet. Begge er enige om å gå for det billigste, som her er markert med blått. ILLUSTRASJON: E134 HAUKELIVEGEN AS

Artikkelen er over 4 år gammel

Prisen for å gjøre ny stamvei helt vintersikker blir for høy.

DEL

Det går frem av et brev Samferdselsdepartementet sendte til Vegdirektoratet i slutten av januar. Direktoratet har bedt om at departementet klargjør hvilke forutsetninger som skal ligge til grunn for den eneste øst-vest-forbindelsen som alle er enige om skal bygges.

Alternativene som har ligget på bordet er ett med fire kortere tunneler og en veistrekning med høyfjellsprofil. Prisen på dette alternativet er regnet til 7 milliarder kroner. Det andre alternativet er en kort og en lang tunnel, som unngår vei i dagen på høyfjellet, et alternativ som er dimensjonert for høyere trafikk.

Prisen på dette alternativet er 14 milliarder kroner.

«Store forbedringer»

I tillegg til at det førstnevnte alternativet er planlagt ut fra en standard med lavere fart og smalere veibane, fører det også med seg at den nye øst-vest-forbindelsen ikke blir helt vintersikker. En lang tunnel til dobbel pris vil gjøre at veien kan holdes åpent hele vinteren.

Departementet har altså nå gitt instruks om at det skal jobbes videre med det billigste alternativet, som etter departementets mening gir «store forbedringer i vinterregulariteten». Verken departementet eller Vegdirektoratet mener kostnadsøkningen ved å velge det dyreste alternativet kan forsvares, selv om fremtidens bilister over et vinterlig Haukeli også i fremtidens kan møtes stengt bom.

Vil ha sikker vei

Leder i vestnorsk transportarbeiderforening, Roger Moum, legger ikke skjul på at han helst hadde sett at veien ble hundre prosent vintersikker.

– Vi ønsker helt klart det dyrste alternativet. Problemet er jo at veien stenger, noe som vil ramme både sjåfører og næringsliv, sier Moum til Vest 24.

Han forteller at saken ble diskutert på et styremøte tidligere denne uken.

E134 Haukelivegen AS har utarbeidet flere alternative løsninger til vintersikker vei som de nå ønsker skal vurderes. ILLUSTRASJON: E134 HAUKELIVEGEN AS

E134 Haukelivegen AS har utarbeidet flere alternative løsninger til vintersikker vei som de nå ønsker skal vurderes. ILLUSTRASJON: E134 HAUKELIVEGEN AS

Daglig leder i E134 Haukelivegen AS, Børge Skårdal, mener også at regulariteten vinterstid er det viktigste. Han forteller at selskapet nå arbeider med alternative løsninger, som både vil være billigere og tryggere om vinteren. Kravet er full vintersikkerhet.

– Vi har fått utarbeidet flere alternativer. Målet vårt er at det blir gjort en vurdering av disse alternativene opp mot det foretrukne, sier Skårdal.

Han forteller at han i dissse dager prøver å etablere kontakt emd Samferdselsdepartementet for å få gjennomført en slik vurdering.

Artikkeltags