Gå til sidens hovedinnhold

Slik er Nordhordlandspakken

Artikkelen er over 6 år gammel

Forbipasserende på E39 må betale store mengder bompenger for å finansiere forbedringer på fylkesveiene i kommunene nord for Bergen.

Se alle tiltakene i bunnen av saken.

– Nordhordlandspakken vil i stor grad bli finansiert av gjennomgangstrafikken på E39, og av bilister fra Meland kommune og sør i Lindås kommune, skriver fylkesrådmannen i sin saksutredning om den etter hvert famøse bompengepakken.

NY RUNDE

Fylkesrådmannen har gått gjennom Nordhordlandspakken. Meland får ikke viljen sin om innkreving i bare én retning. Kommunene hadde et forslag på høring i 2014. De kom med så mange ulike ønsker og uttalelser til pakken at den må ut på nok en runde når fylkeskommunen har gått gjennom den.

Det er syv kommunestyrer nord for Bergen som forsøker å stå sammen om Nordhordlandspakken. Den har blitt forsøkt vedtatt en rekke ganger, men har frem til nå strandet på grunn av uenighet kommunene mellom.

IKKE FULL ENIGHET

Heller ikke denne gangen, altså, er det fullt ut oppnådd lokal enighet om opplegget i pakken.

– Fylkesrådmannen forstår at det er vanskelig for de syv kommunestyrene, med til sammen 145 folkevalgte, å bli enige om alle elementene i en bompengesøknad, står det i saken signert fylkesrådmann Rune Haugsdal og samferdselssjef Håkon Rasmussen.

Pakken er på totalt 1,3 milliarder kroner. 920 millioner kroner av dette er planlagt krevd inn i bompenger. Staten og fylkeskommunen skal spytte inn 145 millioner kroner og fylket 230 millioner kroner. Like over 800 millioner kroner skal gå til fylkesveitiltak.

KNARVIK SENTRUM

Meland ville helst at det skulle kreves inn penger bare én vei. Men fylkesrådmannen anbefaler innkreving begge veier og et takstnivå på 14 kroner for en vanlig bil med brikke. De går også inn for at det blir etablert en ny bomstasjon i Isdalstø, totalt fire bomstasjoner.

Samtidig mener fylket at uttalelsene til Meland og Lindås er særskilt vektlagt.

Dette er målene med Nordhordlandspakken: Knarvik sentrum skal utvikles. Fylkesveiene skal få bedre fremkommelighet. De skal få et gjennomgående gang- og sykkelveisystem. Veier skal trafikksikres, og det skal tilrettelegges for økt bruk av buss til og fra Bergen.

Bomstasjonen i Isdalstø kom altså ikke fra lokalt hold, men fra fylkeskommunen. Det er flere grunner til at en ny bomstasjon på Isdalstø bør inngå i bompengeopplegget for Nordhordlandspakken, mener de.

– Det er et bærende prinsipp i alle bompengeprosjekt at de som har nytte av prosjektet skal betale bompenger og at de som betaler bompenger skal ha nytte av prosjektet. Det er derfor rimelig at også bilister på Radøy betaler bompenger i Nordhordlandspakken, mener fylkesrådmannen.

Oversikt over tiltakene i Nordhordlandspakken

Fylkesvei 565 i Radøy: Marås – Soltveit. Ny vei. 338 millioner kroner.

Fylkesvei 245 i Meland: Fosse – Moldekleiv. Veiutbedring inkludert gang og sykkelvei. 78 millioner kroner.

Fylkesvei 564 i Meland: Frekhaug-krysset. Utbedring. 15 millioner kroner.

E39 i Lindås: Knarvik sentrum. 4-felts vei og ny rundkjøring. 99 millioner kroner.

E39 og fylkesveiene: Diverse kollektivtiltak i alle kommunene. 100 millioner kroner

Fylkesvei 565 i Austrheim: Rammetiltak. Vegutbedring og trafikksikring. 10 millioner kroner

Fylkesvei 570 i Masfjorden: Rammetiltak. Vegutbedring og trafikksikring. 30 millioner kroner.

Fylkesvei 564 i Meland: Trafikksikring Fosse-krysset. 10 millioner kroner

Fylkesvei 57 i Lindås: Vatne-krysset trafikksikring. 20 millioner kroner

E39 i Lindås: Molvik-krysset trafikksikring. 20 millioner kroner

Fylkesvei 565 i Radøy: Sæbø skole veiutbedring inkludert gang- og sykkelvei. 66 millioner kroner

E39 Lindås: Vikane-Eikangervågen. Veiutbedring inkludert gang og sykkelvei. 100 millioner kroner

Fylkesvei 564 i Meland: Sandskaret-Holme. Veiutbedring inkludert gang- og sykkelvei. 74 millioner kroner

Fylkesvei 565 i Lindås: Hilland. Veiutbedring inkludert gang- og sykkelvei. 46 millioner kroner

Fylkesveiene: Alle Andre tiltak i hele regionen. 100 millioner kroner

E39 Lindås: Mundalsberget Veiutbedring inkludert gang- og sykkelvei. 180 millioner kroner