Svart økonomi i Bergen trolig større enn hele kommune-budsjettet

Nicolai Strøm-Olsen mener nordmenn må være bevisste på problemene svart økonomi skaper, både i samfunnet og for andre mennesker. - Man må for eksempel være klar over at selv om du betaler med kort, er det ingen garantti for at du betaler hvitt.

Nicolai Strøm-Olsen mener nordmenn må være bevisste på problemene svart økonomi skaper, både i samfunnet og for andre mennesker. - Man må for eksempel være klar over at selv om du betaler med kort, er det ingen garantti for at du betaler hvitt. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Den svarte økonomien i Norge tallfestes til 430 milliarder. For Bergens del blir det rundt 20 milliarder, mer enn kommunebudsjettet.

DEL

Det er det globale konsulentselskapet A.T. Kearney som har sammenlignet omfanget av svart økonomi i Europa.

På rankingen kommer Norge på annenplass i Vest-Europa, med en svart økonomi på anslagsvis 14 prosent av brutto nasjonalprodukt. Disse anslagene støttes av NHO og Skatt Øst, selv om det er vanskelig å vite akkurat hvor stor den svarte økonomien er.

– Jeg nektet først å tro på disse tallene, sier Nicolai Strøm-Olsen, en av forfatterne bak boken «Norsk slaveri», som ble utgitt mandag i samarbeid med tankesmien Skaperkraft.

BIDRAR TIL UTNYTTELSE

I boken utforskes sammenhengen mellom menneskehandel og svart økonomi i Norge.

– Det verste er at den svarte økonomien skaper et rom for å drive menneskehandel. Betaler du svart, vet du ikke hva som skjer med pengene. Du risikerer å havne opp i en situasjon der du er med å støtte menneskehandel og utnytting av fattige immigranter.

De som jobber svart, og dermed ikke betaler skatt, har de heller ingen av de rettighetene som arbeidstakere har i Norge.

HOLDNINGSENDRING

Strøm-Olsen peker på at de bransjene som er mest utsatt for svart omsetning er bygg- og anleggsbransjen, servicenæringer, og andre bransjer som tilbyr tjenester. Han tror at grunnen er at prisforskjellen på svarte og hvite tjenester er så høy.

For å få bukt med problemet, mener Strøm Olsen at det må angripes fra flere kanter.

– Holdningsendring, strengere straff for å kjøpe svarte tjenester og samordnede aksjoner mellom etatene for å avdekke svart arbeid, er en begynnelse.

– I tillegg bør man se på hvordan disse tjenestene skattlegges, for å minke differansen mellom svarte og hvite tjenester. Et eksempel på dette er å innføre ROT-fradrag, som girfradrag på skatten for tjenester i hjemmet.

På lang sikt mener Strøm-Olsen at svart økonomi kan føre til store problemer med å skaffe lærlingplasser og jobb i disse bransjene i fremtiden.

– I tillegg skaper det press på velferdssystemet.

PRIVATE ER VERST

– Det er spesielt innen privatmarkedet vi finner et stort svart marked som vi må bekjempe.

Det sa Tom Knudsen, regiondirektør i NHO Hordaland, da han i forrige måned åpnet dialogkonferansen mot svart arbeid, som ble arrangert i regi av NHO Hordaland, LO Hordaland, EBA Vestenfjelske og Fellesforbundet.

Et av virkemidlene som aktørene ønsker seg er at regjeringen innfører ROT-fradrag (rehabilitering, oppussing og tilbygg) etter modell fra Sverige. Dette innebærer at privatpersoner får fradrag på skatten for arbeid utført i hjemmet.

Dette har regjeringen sagt nei til, noe som ifølge næringspolitisk sjef i Bergen Næringsråd Atle Kvamme er en gal beslutning.

I et debattinnlegg i BA forrige uke skriver Kvamme at svart arbeid ble nesten ikke-eksisterende da Sverige innførte dette i 2008. Staten endte opp med å tjente på fradraget, ettersom flere uregistrerte kom i arbeid og både arbeidsgiveravgift, personlig skatt og moms økte.

Næringsrådet er også opptatt av at oppvoksende ungdom skal ha mulighet til å bli håndverkere med fagbrev.

– Aktører som utfører svart arbeid har selvsagt ikke lærlinger, og begrenser derfor arbeidsmulighetene for ungdom.

Som første by i landet har Bergen innført et tett samarbeid mellom politi, Arbeidstilsyn og kemneren og skatteetaten. Pilotprosjektet i Bergen blir omtalt som en suksess, og regjeringen har i forslaget til statsbudsjett bevilget 25 millioner til å utvikle dette prosjektet på nasjonalt plan.

– Vi vil at etatene skal jobbe sammen etter modellen i Bergen der de har et samordnet tilsyn. Skatteunndragelse, sosial dumping og andre former for kriminalitet henger sammen, sa statsminister Erna Solberg til Aftenposten da budsjettet ble lagt frem.

Artikkeltags