Virke-sjef Vibeke Hammer Madsen vil bidra til å finne fremtidens forretningsmodeller. Hun tror ikke den teknologiske utviklingen vil ta jobben fra folk.

– Vi er veldig flinke til å forske på ting her i landet, men ikke så flinke til å forske på tjenester, sier administrerende direktør i Virke, Vibeke Hammer Madsen, til Vest 24.

Inn i CSI-styret

Nylig tok hun steget inn i forskningssenteret CSI ved Norges Handelshøyskole (NHH). CSI er et forskningsprosjekt som ble startet i 2011 og som skal pågå frem til 2019. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, og har som mål både å finne nye forretningsmodeller innen tjenesteyting, forske på innovasjon og omstilling, kundeopplevelser og økonomi i nye forretningsmodeller.

Målet er å finne ny kunnskap som skal bidra til å gjøre møtet med fremtiden mindre hardt.

Tror på teknologi

Madsen ser ikke på fremtidens teknologi og teknologiutvikling som en trussel mot arbeidsplassene. Snarere tror hun teknologien vil åpne for nye arbeidsplasser.

– Den digitale verdenen gir oss nye muligheter. Vi må lære oss å bruke denne kunnskapen, og finne nye områder som gir arbeidsplasser. Målet med CSIs forskning er nettopp å skaffe mer kunnskap om fremtidens tjenesteytende næringsliv, sier Madsen.

Sist uke var hun på sitt første møte i CSI-styret. Der sitter også representanter fra Posten, Abelia, EVRY, AHO, Telenor, Bekk Consulting og SINTEF i tillegg til to fra NHH.

Vibeke Hammer Madsen mener nye forretningsmodeller utfordrer det vi kaller den norske modellen, og bruker delingsøkonomi som et eksempel:

– Det tradisjonelle forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker endrer seg. Arbeidsmiljøloven utfordres. Vi må skaffe mer grunnleggende kunnskap om dette og forstå den nye innovasjonsøkonomien, sier Madsen.

– Men vil ikke den rivende teknologiske utviklingen bare bidra til at eiere tjener mer og ansatte mister jobben?

– Jeg tror ny teknologi både vil skape flere arbeidsplasser og verdier for eiere og samfunnet, sier Madsen.

Jobbene trues

Professor Tor W. Andreassen ved NHH er leder for CSI-forskningen. Han er ikke så positiv som Madsen med tanke på hva teknologiutvikling gjør med arbeidsplassene.

– Arbeidsplassene er truet. I en overgangsperiode er det liten tvil om at mange vil miste jobben, slår Andreassen fast overfor Vest 24. Han viser til en fersk rapport fra England som sier at 35 prosent av arbeidsplassene vil påvirkes av ny teknologi, og en rapport lagt frem i Davis sist uke som bar bud om at fem millioner arbeidstakere vil bli fristilt innen 2020.

Han håper CSI-forskningen kan bidra til å forkorte den vonde overgangen.

– Det er vårt håp. Vi vil prøve å lære bedriftene hva som er viktig for kunden, sier Andreassen.