Selskapene Wärtsilä og Cavotech har undertegnet en avtale som skal resultere i et nytt banebrytende ladings- og fortøyningssystem for skip. Nyskapningen kombinerer de to selskapene sine løsninger for henholdsvis lading og fortøying og skal brukes i Wärtsiläs skipsdesign.

I Wärtsiläs system for trådløs lading benyttes den samme teknologien som brukes i induksjonskomfyrer. Ifølge pressemeldingen fra Wärtsilä settes strøm opp i et varierende magnetfelt som utnyttes til å overføre elektrisk effekt. En mottakerspole utnytter effekten slik at den kan overføres til et batteri.

– De siste årene har trådløs lading blitt introdusert for biler, busser og trikker. Nå har Wärtsilä gjort det mulig også for skip, og avtalen med Cavotech gjør at teknologien nå kan leveres som del av et integrert ladings- og fortøyningssystem, sier Peter Rogers, direktør for Power Products i Wärtsilä i pressemeldingen.

Cavotechs fortøyningssystem eliminerer behovet for fortøyningsliner. Fjernstyrte vakuumpumper montert på kaiområdet fortøyer og slipper fartøyet.

– Avtalen er et spennende prosjekt. Dette systemet vil videreutvikle miljøprofilen til den marine industrien, sier administrerende direktør i Cavotech Norge, Sofus Gedde-Dahl, i pressemeldingen.