Den manglende godkjenningen har også engasjert politikerne.

Asle Steiestøl Wingsternes (H) er leder for Komité for miljø og byutvikling i Bergen kommune.

Han forteller at komiteen er blitt kjent med at det er søkt om bruksendring fra kontor til hotell i Rosenkrantzgaten 5.

De er også kjent med at denne søknaden 24. september ble arkivert som ubehandlet i Etat for byggesak og private planer, fordi søknaden er ufullstendig.

29 GJESTEOMTALER

Av den grunn er det ikke lovlig per dags dato å drive hotellvirksomhet på adressen.

Likevel later det til at så skjer under navnet Stay Bergen R5.

Både på hotellets egen hjemmeside og hos internasjonale bookingnettsteder er det fullt mulig å bestille overnattinger på adressen.

Hos booking.com har publikum, som tilsynelatende har overnattet der, lagt igjen 29 omtaler av hotellet.

Den første omtalen er datert 20. september, halvannen uke etter at byggesakskontoret mottok søknaden. Den siste omtalen er datert 2. november.

HAR BESTILT ULOVLIGHETSKONTROLL

Hotellet markedsføres også på hotels.com, der én gjest har omtalt sin opplevelse av overnattingsstedet.

– På bakgrunn av dette har komiteen bedt byrådet om å iverksette snarlig ulovlighetsoppfølging. Det bør kontrolleres om det drives aktiv hotellvirksomhet på adressen selv om bruksendring ikke er godkjent, og eventuelt iverksettes tiltak som stopper denne virksomheten, sier Wingsternes til BA.

Da BA besøkte hotellet fredag formiddag, møtte vi stengte dører.

Ved inngangsdøren var det kodelås, og gjennom vinduet så vi at resepsjonen ikke er bemannet, men utstyrt med en innsjekkmaskin.

På hotellets hjemmeside er det opplyst at gjester eventuelt kan ringe et telefonnummer for å få hjelp til å sjekke inn.

– UTILSTREKKELIG DOKUMENTASJON

– Dokumentasjonen på bygget er ikke tilstrekkelig, sier byggesakssjef Petter Wiberg i Bergen kommune til BA.

– Er eventuelle overnattingsgjester trygge?

– Det kan jeg ikke svare på. Dette er et forhold vi vil undersøke. Jeg kan ikke si hvor alvorlig manglene er, men søknaden er per i dag ikke godkjent. Blir bygget brukt som hotell, er det uheldig.

– Det er ulovlig å ta bygg i bruk uten tillatelse, det er klinkende klart. Når det gjelder hotelldrift, et sted mange kan komme til å overnatte, gjelder strenge regler, fortsetter Wiberg.

Han understreker at selv om risikoen for at det skjer noe farlig kan være liten, er konsekvensene svært store hvis det likevel skjer noe.

– Derfor er det desto mer viktig at vi gjør noe med det. Vi som bygningsmyndighet kan stoppe ulovlig drift. Vi må vurdere forholdene, sier Wiberg.

– Risikerer tiltakshaver sanksjoner?

– Det vil jeg ikke uttale meg om før vi får undersøkt saken nærmere. Jeg har bedt om at det foretas tilsyn, svarer byggesakssjefen.

UKJENT FOR DAGLIG LEDER

Daglig leder Christian Gulbrandsen i driftselskapet Stay Hotels AS opplyser i en SMS til BA at han ikke kjenner til den manglende godkjenningen.

Tiltakshaver for søknaden om bruksendring er eiendomsselskapet Rosenkrantzgaten 5 AS.

Administrerende direktør Morgen Fluge Sævig i Rosenkrantzgaten 5 AS, henviser til Eirik Bysheim Hokstad for kommentarer.

Hokstad er medeier i både Rosenkrantzgaten 5 AS og selskapet som står for driften av hotellet, Stay Hotels AS.

Han henviser videre til Arne Christian Landsvik i A/Stab AS, som står bak søknaden om bruksendring.

– I forbindelse med at søknaden ikke ble behandlet, har det oppstått en misforståelse med leietakeren i bygget som likevel tok eiendommen i bruk til utleie til overnatting, skriver Landsvik i en epost til BA.

Han opplyser at eier nå vil sørge for at det ikke er overnattingsgjester i bygget før de nødvendige tillatelser foreligger.

Videre opplyser Landsvik at eier av eiendommen Rosenkrantzgaten 5 har bygget den om fra kontor til hotell, og at eiendommen oppfyller alle krav med hensyn til sikkerhet for den planlagte bruk.

– Grunnet noen formelle mangler ved søknaden er den foreløpig ikke behandlet. Det arbeides nå med å komplettere søknaden. Dette forventes å være på plass innen kort tid, skriver Landsvik.