Nylig ble Olav Kyrres gate 41 og Vaskerelven 39 solgt til Vestenfjeldske eiendom AS, tidligere kjent som Rema eiendom Vest AS. 

Reitan eiendom AS eier 53 prosent av Vestenfjeldske eiendom AS, og det trondhjemsbaserte selskapet har store ambisjoner i Bergen. 

– Vi ønsker å bli større på eiendom i Bergen og er hele tiden på utkikk etter å kjøpe, sier styreleder i Vestenfjeldske eiendom AS og daglig leder i Reitan eiendom AS, Ingolv Høyland.

Høyland beskriver prisbildet markedet for næringseiendom i Bergen som svært varierende, med tilfeller av svært høye priser. 

Kjøpesummen på eiendommen som Vestenfjeldske eiendom AS nå har overtatt fra EDG property AS er hemmelig. Alt Høyland er villig til å fortelle, er at salget skjedde for det han kaller en fornuftig pris. 

Ivareta og videreutvikle

Ifølge daglig leder i Vestenfjeldske eiendom AS, Petter Hjortland, vil ikke salget innebære noen store endringer på de to adressene på eiendommen.

– Byggene har vært godt ivaretatt, og vi vil fortsette å ivareta disse byggene og utvikle de videre, sier Hjortland. De eksisterende leietakerne i byggene, som Japan foto og Bolia skal ifølge Hjortland bli værende. 

 Når det gjelder selskapets øvrige planer for Bergen, er Hjortland sparsommelig i uttalelsene. 

– Vi har konkrete planer i Bergen, men de kan vi foreløpig ikke si noe om, utover at vi vil vokse og bli store i Bergen sentrum. 

Hjortland håper at økende folketall i Bergen som helhet vil legge til rette for videre vekst og utvikling også i sentrum av byen. 

– For dårlig tilkomst

Hjortland har ett ønske: 

– Det må bli lettere tilkomst til sentrum, både for bil og andre transportmiddel. Nå er tilkomsten så tung at det blir en propp som hindrer folk å ta turen til sentrum. Dermed blir handel i sentrum strupt, mener Hjortland. 

Likevel har han troen på utviklingsprosjekt i sentrum i fremtiden. 

– Sentrum vil alltid være sentrum, men det kunne vært mye bedre enn det er, sier han. 

Helt avslappet

Herman Friele lar seg ikke skremme av at trøndereide selskaper kjøper opp eiendommer sentralt i Bergen. 

– Det er selvsagt helt greit, det skulle bare mangle. Det er bergensere som eier eiendommer i Trondheim og trøndere som eier eiendommer i Bergen. Det må vi ha et helt avslappet forhold til, det har i hvert fall jeg, sier Friele.