Statoil kaller det den mest krevende undervannsutbyggingen noensinne på norsk sokkel. Kristin har produsert med et trykk på 910 bar og en temperatur på 170 grader i reservoaret. Kristin begynte også i 2009 å produsere fra Tyrihansfeltet, noe som har opprettholdt produksjonsnivået.

Mange utfordringer

Siden oppstarten 3. november 2005 har plattformen produsert 290 millioner fat olje og 45 milliarder kubikkmeter gass. For Statoil har dette betydd drøyt 250 milliarder kroner i bruttoverdi, skrievr Tidens Krav.

– Det har vært en fantastisk tid. Vi har møtt mange utfordringer, men med dedikerte og dyktige fagfolk i staben har vi fortløpende løst de problemer vi har blitt stilt overfor, sier produksjonsdirektør Eileen Buan, som har vært med siden starten.

I fjor startet Kristin med lavtrykksproduksjon, noe som ifølge Statoil vil gi 160 millioner fat olje ekstra for Kristin og Tyrihans og minst fem års levetid ekstra.

Flere funn

– Denne forlengende levetiden og den gode daglige driften gjør Kristin attraktiv som vert for produksjon fra andre funn i området, sier Buan.

Blant annet skal Kristin også etter hvert produsere fra Wintershall sitt Mariafelt. For å få til dette, må det ombygges på plattformen for rundt 600 millioner kroner. Kristin kan også ta imot flere felt.

– Det ligger flere funn og venter i området – det er all grunn til å tro på et langt liv for Kristin, sier Buan.

Skroget til Kristin ble bygget av Samsung i Korea, stigerørsbalkongen og fakkeltårnet kom fra Dragados i Spania og boligkvarteret kom fra Emtunga i Sverige. Aker Stord var hovedkontraktør.