Hans (74) er i full jobb, men nektes sykepenger

Hans Bru (74) er til vanlig i full jobb i baren sin Femte i andre. Da han fikk kreft, fikk kan beksjed om at han er for gammel for å få sykepenger.

Hans Bru (74) er til vanlig i full jobb i baren sin Femte i andre. Da han fikk kreft, fikk kan beksjed om at han er for gammel for å få sykepenger. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Du er for gammel, var beskjeden Hans Bru fikk da han fikk kreft og søkte sykepenger.

DEL

– Jeg ble temmelig overrasket og litt oppgitt da svaret fra Nav kom, forteller Hans Bru.

Til tross for at han for lengst har passert vanlig pensjonsalder, jobber innehaveren av baren Femte i andre vanligvis fra ni om morgenen til 14-15 om ettermiddagen med kontorarbeid, og så en økt i baren på kveldene seks dager i uken.

Fikk kreft

I februar fikk Bru påvist kreft. Under behandlingen søkte han om sykepenger.

– Som for alle andre som tjener penger er inntekten viktig for økonomien vår. Det siste man trenger når man er syk er mer problemer, påpeker han.

I avslagsbrevet fra Nav fikk Bru vite at retten til sykepenger opphører når man har fylt 70 år.

Personer mellom 67 og 70 år har rett til sykepenger i opptil 60 dager dersom de har en årsinntekt på over to ganger grunnbeløpet.

– Synes det er rart

Bru har lite forståelse for at han ikke får sykepenger bare fordi han har passert 70 år.

– Jeg synes det er rart. Så lenge man er i jobb og betaler skatt bør man også være berettiget til sykepenger. De tar jo skatten av inntekten, men vil ikke gi noe tilbake, påpeker han.

– Merkelig signal

Samtidig med avslaget på sykepenger, fikk Bru et brev fra Nav med informasjon om hans plikter som sykemeldt.

Blant annet fikk han beskjed om at han senest innen åtte uker måtte prøve seg i arbeidsrettet aktivitet om ikke det kan dokumenteres at helsen eller arbeidssituasjonen gjør det umulig.

Bru synes det er merkelig at politikere snakker om at det er viktig at flere står lenger i arbeid, samtidig som det ikke følger vanlige rettigheter med om man jobber utover vanlig pensjonsalder.

– Det signaliserer jo at man ikke skal jobbe etter at man er 70 år selv om man er frisk nok og ønsker det. Du skal i hvert fall ikke jobbe og bli syk. Da er det bare å sette seg ned i en krok og visne vekk, sier bareieren oppgitt.

Gir seg ikke

Da han forsøkte å snakke med Nav om avslaget, fikk han bare beskjed om at «slik er reglene».

– Det er som å slåss mot en vindmølle, konstaterer han.

Hans Bru har likevel ikke tenkt å la seg stoppe av verken sykdom eller avslaget fra Nav.

– Nei, jeg er allerede innom jobben en del, og har tenkt å fortsette i full jobb igjen så snart jeg er helt frisk, sier 74-åringen.

– Oftere syke

– Det er et hovedprinsipp i folketrygden at man ikke får to folketrygdytelser samtidig for å dekke samme formål, sier statssekretær Thor Kleppen Sættem i Arbeids- og sosialdepartementet i en e-post.

Han påpeker at den øvre aldersgrensen for dagpenger, uførepensjon og arbeidsavklaringspenger er 67 år.

– Også for sykepenger endres regelverket ved 67 år, men Stortinget vedtok at det skulle være en begrenset rett til sykepenger mellom 67 og 70 år i inntil 60 dager, men ikke etter fylte 70 år. Daværende arbeidsdepartement begrunnet dette med at faren for å bli syk er større i høyere alder. Stortinget var enig.

Sættem sier at regjeringens mål er at eldre skal stå lenger i arbeidslivet.

– Vi vil derfor legge til rette for at de som ønsker det kan jobbe lenger. Forslaget vårt om å heve 70-årsreglen i arbeidsmiljøloven til 72 år ble vedtatt av Stortinget i mars. Vi vil også se nærmere på velferdsytelser fra folketrygden, herunder sykepenger, til de over 62 år.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken