Onsdag legger finansminister Siv Jensen (Frp) fram sitt reviderte budsjett for 2016.

– Det viktigste nå er at vi holder stø kurs fremover i den økonomiske politikken, sier Lier-Hansen til NTB.

Han er nå leder i NHO-forbundet Norsk Industri og var i årene 2000-2001 statssekretær for Arbeiderpartiet.

– Det viktigste for oss er at de fører en økonomisk politikk som sørger for at vi holder orden i økonomien, så vi slipper å få rentedifferanser mot utlandet og dermed etter hvert sterkere krone. Det er bunnplanken i industripolitikken, sier Lier-Hansen.

Regjeringens tiltak mot ledighet vil bli fulgt med argusøyne under budsjettpresentasjonen. Situasjonen på arbeidsmarkedet på Sør- og Vestlandet har ikke blitt noe bedre siden i fjor høst, da budsjettet kom.

Flere tiltak

Regjeringens samarbeidsparti KrF har krevd 1,5 milliarder kroner til tiltak mot ledighet, og også hos NHO er forventningene høye.

– Vi trenger alt det som kan bidra til å skape arbeidsplasser og hjelpe omstillingen. Det er jo allerede varslet at det kommer en del på virkemidler, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Regjeringen har allerede varslet 1.000 flere tiltaksplasser, mulighet for lengre permittering og endring av dagpengereglene i kampen mot en ledighet som ifølge SSB har nådd 4,6 prosent.

Lier-Hansen skryter av tiltaket om å øke permitteringstiden fra dagens 30 til 52 uker for å unngå oppsigelser i en vanskelig tid.

Ingen av de to NHO-toppene tror likevel på de helt store grepene i revidert budsjett, men Skogen Lund har ett konkret ønske:

– Vi håper på dette med momsnøytralitet for statlige virksomheter, slik at de private ikke har en konkurranseulempe i forhold til statlige virksomheter. Det har vært lovet lenge, så det håper vi skjer snart.

To hovedspor

Siv Jensen peker på at det budsjettet som presenteres onsdag, først og fremst er en revisjon av statsbudsjettet fra i fjor høst. Hun trekker likevel fram to saker som har dominert budsjettarbeidet i vinter.

– Det ene er at vi står overfor en migrasjonsutfordring som vi må svare på, og som er en av de store driverne i budsjettet for 2016 allerede, sier finansministeren til NTB.

– Det samme gjelder arbeidet med å skape flere arbeidsplasser. Begge deler står sentralt i hele 2016-budsjettet, sier hun.

Regjeringen svarte på den økende ledigheten med en egen tiltakspakke på fire milliarder kroner i statsbudsjettet i fjor høst. Oljefondet gir en betydelig handlefrihet som regjeringen har visst å benytte seg av.

Samtidig har rentekutt fra Norges Bank og lav oljepris svekket kronen, noe som har hjulpet norsk eksportindustri og turistnæring.

Når det gjelder tiltak for å integrere tusener av asylsøkere og flyktninger i Norge, vil detaljene bli presentert i en egen stortingsmelding onsdag.

Mange av tiltakene er allerede kjent, men kostnadene forbundet med asylmottak, bosetting og integrering vil bli klarere når det reviderte budsjettet foreligger. (©NTB)

Fakta om revidert nasjonalbudsjett

Revidert nasjonalbudsjett legges fram onsdag 11. mai. Dette er kjent så langt:

* Statens inntekter må ifølge Finansavisen justeres ned med anslagsvis 100 milliarder kroner som følge av lavere oljepris og svakere skatteinngang. Og økt ledighet kan gi utgiftsvekst på minst 1 milliard kroner til ekstra dagpenger i år.

* Utsettelse av flypassasjeravgiften innebærer tapte inntekter på om lag 250 millioner kroner for 2016-budsjettet.

* Inndekning til finansiering av den norske styrken på 60 soldater som skal sendes til Jordan for å trene syriske opprørere som kjemper mot ekstremistgruppen IS.

Ledighet

* 1.000 flere tiltaksplasser per måned i andre halvår for å motvirke veksten i arbeidsledigheten.

* Utvidelse av permitteringsordningen slik at det blir mulig å motta dagpenger i 52 uker – mot 30 uker nå.

* Endringer av dagpengereglene for å gjøre det enklere å kombinere arbeidsledighetstrygd med utdanning.

Ymseposter

* 30 millioner kroner til prosjektet «Sving Oseberg» som dokumenterer tregjenstander fra Osebergfunnet.

* 12 millioner kroner til dialoggrupper for å redusere vold i og utenfor norske asylmottak.

* 21 millioner kroner i ekstrabevilling til opprydding i kommunene Eigersund, Lund og Kvinesdal etter ekstremværet Synne i fjor vinter.

*10 millioner kroner til en informasjonskampanje om hjerneslag.

* Innføring av momsfritak for butikker som gir bort mat til veldedig formål.

Annet

* Regjeringen legger onsdag også fram kommuneproposisjonen, som presenterer det økonomiske opplegget for kommunesektoren det kommende året.

* Det er varslet at regjeringen onsdag også vil legge fram integreringsmeldingen.

* Det er varslet at regjeringen vil legge fram en opptrappingsplan for kriminalomsorgen.

* Regjeringen har varslet at den vil fremme forslag om å øke lånerammen til Det internasjonale valutafondets (IMF) låneordninger for lavinntektsland til om lag 7 milliarder kroner.

* Regjeringen har varslet at den vil komme med forslag til innretning og mandat for et nytt statlig fond som vil få en forvaltningskapital på 20 milliarder kroner til investeringer i selskap som utvikler og bruker grønn teknologi. (©NTB)