Renholdsarbeidere utsatt for astma og kols

Øisten Svanes har ledet forskningen som viser at renhodslarbeidere er mer utsatt for luftveisproblemer. Overlege Camilla Tøndel til høyre. FOTO: EMIL WEATHERHEAD BREISTEIN

Øisten Svanes har ledet forskningen som viser at renhodslarbeidere er mer utsatt for luftveisproblemer. Overlege Camilla Tøndel til høyre. FOTO: EMIL WEATHERHEAD BREISTEIN

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Forskning fra Forskerskolen på Haukeland universitetssykehus viser at renholdsarbeidere er mer utsatt for astma og kols.

DEL

– Å jobbe som renholder innebærer økt risiko for luftveissykdommer, sier Øisten Svanes.

Han er stipendiat ved Universitetet i Bergen og ansatt på lungeavdelingen og yrkesmedisinsk avdeling ved Haukeland universitetssykehus. Svanes gjør forskning til en doktorgrad om luftveishelse hos renholdere.

I undersøkelsen til Svanes deltok over 13.000 personer fra Norge, Sverige, Danmark, Island og Estland. Utvalget er både kvinner og menn i alderen 38 til 65 år.

Nikotin og tidlig liv

Blant over 2000 renholdere fant Svanes økt risiko for luftveissykdommer som astma og kols, sammenlignet med en gruppe som ikke var renholdere. Samtidig var det økt risiko etter antall år personen hadde vært i yrket.

Forskeren vurderte også enkelte faktorer fra renholdsarbeidernes oppvekst.

Renholdere som ble utsatt for røyking i barndommen var ekstra sårbare for skadelig påvirkning i jobben som renholder. Dette gjaldt også dem som led av luftveisinfeksjoner tidlig i livet.

Ny og kompleks tendens

Service & Drift i Delta organiserer blant annet renholdere.

Leder Rune Berg mener tendensen Svanes peker på i sin undersøkelse er ny og kompleks.

Han mener at verneombudene må være aktive på arbeidsplassene og at det er viktig med forebyggende tiltak for å unngå yrkesskader.

– Renholdere må få god opplæring og kunnskap om bruk av utstyr og kjemikalier, sier Berg.

– Et viktig samarbeid

Svanes´ undersøkelse er ett av rundt 20 muntlige foredrag som Forskerskolen presenterer av forskningsprosjekter fra 2014.

Overlege Camilla Tøndel er representant i Forskerskolens styre, og jobber på klinisk forskningspost på barneklinikken.

Tøndel mener samarbeid mellom forskere og fagfelt kan føre til store gjennombrudd.

– Slik kan vi gi et bedre behandlingstilbud, sier hun.

Andre forskningsarbeider gjennom Forskerskolen handler blant annet om MS, U-landsmedisin, konsekvenser ved bruk av enkelte medisiner, og hvordan det går med pasienter med for eksempel kneprotese.