«Skomakeren i Marken» står det med store bokstaver utenfor det lyse og trivelige kjellerlokalet her på hjørnet av Nygaten og Marken i Bergen.

I dag kan Kyrre Hauge bruke benevnelsen med høyt hevet hode - og uten å få andre skomakere på nakken.

Det er lenge siden det var en skoreparatør i dette strøket av byen.

– For hundre år siden var de imidlertid mange flere. Antallet skomakere i Bergen var nok også litt høyere. Ikke alle lot seg registrere. Byen hadde da cirka 80.000 innbyggere, sier lokalhistoriker Jo Gjerstad - sønn av en skomaker.

– Min farfar og oldefar var også skomakere i Ole Vigs gate på Møhlenpris, forteller en stolt Gjerstad.

Selv ble han forlagsredaktør.

Kyrre Hauge hadde i nitten år vært å finne ved sin lest like ved Tinghuset.

– Jeg har hatt lyst å flytte på meg i mange år. 25 kvadratmeter var vel smått med maskiner og alt som hører til en skomaker. Fikk tilbud om lokale på Bryggen og i Strandgaten, men valgte Marken fordi her tror jeg det trengs en skoreparatør, sier Kyrre som selvsagt har med sin samboer, Christin Johannessen - like dreven i faget som Kyrre.

At Marken nå får tilbake en av de gode gamle spesialbutikkene, settes pris på av mange. Det gamle handelssenteret har fått et oppsving de siste årene.

I riktig gamle dager var Marken et mye brukt gateløp. I Bergen Byleksikon nevnes en trafikktelling i 1914. Den viste at det gjennom gaten passerte 8400 gående, 400 vogner og 130 håndvogner - på én dag!

– Marken hadde absolutt alt. Bøndene fra sør kom gjennom Stadsporten, og trengte ikke dra lengre enn til Marken. Der fikk de alt, forklarer Gjerstad.

LIK VEST24 PÅ FACEBOOK