– Vi jobber på spreng for å få opp så mye rømt fisk som mulig, sier administrerende direktør i Sjøtroll Havbruk AS, Willy Berglund.

Under stormen «Nina» fikk anlegget til Sjøtroll Havbruk AS ved Angelskår i Sørfjorden store skader.

– Gjerdet rundt to av merdene lå under vannoverflaten og ørreten kunne svømme fritt ut i sjøen. Omlag 63.000 regnbueørret rømte fra anlegget før vi fikk satt opp igjen gjerdet, sier Berglund.

50 kroner per fisk

Nå jobber fiskere i hele distriktet med å dra opp den rømte regnbueørreten.

– Vi har hyret inn en del fiskere, samtidig som hobbyfiskere kan komme og levere inn rømt ørret på våre to mottak på Osterøy. Vi betaler 50 kroner per fisk. Så langt har vi fått opp 15.000 ørret. Målet er å få opp 20.000 til 30.000 til, sier Berglund.

Rasende sportsfiskere

Fiskerne i fylket er frustrert over rømt oppdrettsfisk og sportsfiskere fra Askøy raser.

– For oss er dette boss. Se her, halen er helt deformert og finnene er råtne, sier Regine Emilie Mathisen fra Askøy Jeger- og Fiskeforening mens hun holder opp en av de mange fiskene som er blitt fanget.

Ifølge Mathisen er regnbueørret en art som er svartelistet i Norge.

– Fisken vi har fanget er gyteklar. De svømmer opp i elevene og roter til eggene som villfisk har lagt. Det vil uten tvil gå utover villfisken, sier hun.

Berglund beklager på det sterkeste at rømningen skjedde, men forstår ikke hvorfor fiskerne er så sinte.

– Jeg mener at regnbueørreten ikke utgjør noen fare. Ørreten reproduseres ikke i Norge. Det er heller ikke dokumentert at regnbueørreten svømme opp til gytegropene og roter til eggene til villaksen, sier Berglund.

Han vil ikke kommentere tapet Sjøtroll AS har hatt i forbindelse med stormen, men sier det er snakk om mange millioner kroner, både i fisken som rømte og kostnadene med å reparere anlegget.

Berglund opplyser at regnbueørreten ble behandlet med et lusemiddel i desember.

– Selv om Fiskeridirektoratet gikk ut og advarte mot å spise den, har Mattilsynet senere gått ut og sagt at det er greit, sier Berglund.

Han forteller at fisken de får inn blir destruert og brukt til fôr til fisk i Middelhavet.

Han sier at anlegget hadde nytt sertifikat og skulle ha tålt stormen.

– Jeg tror dette handlet om en enorm vindstyrke som vi ikke har sett her i Hordaland før, sier Berglund.

Sjøtroll Havbruk AS har 15 oppdrettsanlegg  og fire settefiskeanlegg i Hordaland.