Slik blir hovedkontoret, form og styret i nye Hurtigruten AS

Mye er nytt med Hurtigruten etter gårdagens generalforsamling. Men styreleder Trygve Hegnar er fortsatt styreleder Trygve Hegnar. FOTO: ARNE RISTESUND

Mye er nytt med Hurtigruten etter gårdagens generalforsamling. Men styreleder Trygve Hegnar er fortsatt styreleder Trygve Hegnar. FOTO: ARNE RISTESUND

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Ny organisasjonsform, nye eiere, men hovedkontoret skal være i Tromsø.

DEL

I en ekstraordinær generalforsamling mandag denne uken, endret Hurtigruten både selskapsform, styre og vedtekter, skriver Nord24. Innkallingen og generalforsamlingen skjedde på samme dag – slik kan de nye eierne Silk Bidco AS gjøre når de er selskapets eneste aksjonær.

Ble aksjeselskap

Hurtigruten ASA er, etter de nye vedtakene, blitt Hurtigruten AS – et aksjeselskap – som følgelig ikke er børsnotert.

Mye er nytt med Hurtigruten etter mandagens generalforsamling. Men styreleder Trygve Hegnar er fortsatt styreleder Trygve Hegnar. I styret sitter også Helene Jebsen Anker, Petter Anker Stordalen, Jonathan Barlow Rosen og Matthew Lencner.

Berit Kjøll, Arve Giske og Guri Mai Elmar fratrådte som aksjonærvalgte styremedlemmer i selskapet med umiddelbar virkning under den forrige ekstraordinære generalforsamlingen i selskapet i desember 2014. 

Hovedkontor i Tromsø

Selskapets har etter generalforsamlingen kun sju egne vedtekter å forholde seg til. Paragraf 2 presiserer at hovedkontoret skal være i Tromsø.

– Selskapets forretningskontor og hovedadministrasjon for konsernet samt ledelse og hovedlokalisering av virksomhetsområdet Hurtigruten skal være i Tromsø, heter den nye paragraf 2 i Hurtigruten AS sine vedtekter.

Også andre virksomhetsområder av Hurtigruten skal ha sin administrasjon i Tromsø.

– Forretningskontor og administrasjon av virksomheter utskilt fra Hurtigruten skal også være i Tromsø, står det skrevet videre i samme paragraf.

Forskjeller i form

Det er en del forskjeller på ASA-form og AS-form som Hurtigruten nå inntar.

For eksempel stiller Allmennaksjeloven krav om representasjon av begge kjønn i styret i allmennaksjeselskaper, hvilket ikke er tilfellet for aksjeloven og aksjeselskaper.

Aksjer i allmennaksjeselskaper er i utgangspunktet fritt omsettelige. For aksjeselskaper gjelder det motsatte utgangspunkt: Hovedregelen er at styret må samtykke til aksjeerverv, og at aksjeeierne har forkjøpsrett, med mindre vedtektene fastsetter at aksjene ikke er underlagt slike omsetningsbegrensninger.

Allmennaksjeselskaper må alltid ha et styre med minimum tre medlemmer og en daglig leder. I aksjeselskaper kan styret ha ett medlem, og det er ikke obligatorisk med daglig leder.

Andre forskjeller er innen omsettelighet, kapitalforhøyelse, minoritetsvern og generalforsamling, styret og daglig leder.