Statoil dropper investeringer på 6-7 milliarder på Mongstad

Oljen fra Johan Sverdrup-feltet skal ikke raffineres på Mongstad, har Statoil bestemt. FOTO ØYVIND HAGEN, STATOIL

Oljen fra Johan Sverdrup-feltet skal ikke raffineres på Mongstad, har Statoil bestemt. FOTO ØYVIND HAGEN, STATOIL

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

– Jeg er en ergerlig mann, sier direktør Rasmus Wille til avisa Nordhordland.

DEL

Statoil har bestemt seg for å skrinlegge opprustingen av raffineriet på Mongstad til å kunne raffinere olje fra Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. Det betyr at håpet om det mange så på som en redningsplanke for raffineriet de nærmeste årene, nå er borte. Prosjektet til 6-7 milliarder kroner gikk ut på at olje skal ilandføres, raffineres og sendes ut på markedet fra Mongstad.

Nå har Statoil bestemt seg for at oljen heller skal sendes ut igjen på markedet i skip til andre raffinerier.

Det skriver avisen Nordhordland.

– For raffineriet på Mongstad betyr ikke dette annet enn at vi ikke ser for oss å raffinere Sverdrup-oljen på Mongstad i overskuelig fremtid, sier pressetalsmann Morten Eek i Statoil til Nordhordland.

Han legger til at bransjen er i en krevende tid, og at prosjekter innad i Statoil må konkurrere med hverandre.

– Vi har jobbet med prosjektet i to år. Grunnlaget som ligger der kommer til anvendelse om vi tar det opp igjen på et senere tidspunkt, sier Eek til avisen.

Direktør Rasmus Wille ved Statoil Mongstad forteller til avisen at han er en ergerlig mann.

Direktør Rasmus Wille ved Statoil Mongstad ser ikke for seg at avgjørelsen vil føre til ytterligere nedbemanning på kort sikt. FOTO: SVEIN TORE HAVRE

Direktør Rasmus Wille ved Statoil Mongstad ser ikke for seg at avgjørelsen vil føre til ytterligere nedbemanning på kort sikt. FOTO: SVEIN TORE HAVRE

– Jeg skulle gjerne vært i gang med dette prosjektet nå. Den viktigste grunnen til at prosjektet er utsatt er markedssituasjonen og råoljeprisen, sier han til avisen.

Wille mener skrinleggingen av prosjektet ikke indikerer at tilliten internt i Statoil er for dårlig, men han peker på at de har et stykke igjen å gå når det gjelder kostnadsnivået og bunnlinjen.

– Vi må vise at vi an bli mer effektive, sier han.

Wille ser ikke for seg at avgjørelsen vil føre til ytterligere nedbemanning på Mongstad på kort sikt. Han peker på at de har olje fra Troll-feltet i minst 10 år til.

– I tillegg jobber vi med flere prosjekter og modifikasjoner som kan øke inntjeningen, sier han til avisen, og viser til blant annet nye rør som kan rute strømmen anderledes og effektivisering av koksanlegget som eksempler.