– Forventningene til årets første kvartal ligger på en tredel av det Statoil leverte i fjerde kvartal 2015, sier aksjeanalytiker Christian Yggeseth i Arctic Securities til NTB.

I forkant av presentasjonen har Statoil innhentet forventninger , inntjenings- og produksjonsestimater fra 26 aksjeanalytikere. En samlet analyse anslår et driftsresultat på 710 millioner dollar før skatt, med et tap på 40 millioner dollar etter skatt.

Det er første gang resultatet skal oppgis i dollar, tidligere har det vært gjort i kroner.

Mot normalt

Tradisjonelt er produksjonsnivået, særlig for gass, bra i årets første kvartal og årstiden velsignet med ganske lave vedlikeholdskostnader. Slik er det også i år, men de svært lave olje- og gassprisene gjør sitt til at det samlet sett blir et dårlig resultat. Snittprisen i kvartalet har ligget under 35 dollar per fat, lavere enn på 12 år, og helt nede i 27 dollar fatet i januar.

Dessuten har krona styrket seg mot dollaren i årets første måneder, noe som også vil få negativ effekt på resultatet. Oljeprisen angis i dollar per fat, så jo færre kroner man får per dollar, desto dårligere blir inntekten. I hele 2015 var krona svak, noe som ga motsatt effekt.

Kostnader

Statoil har de siste årene jobbet hardt med å få ned kostnadsnivået på sokkelen, slik at olje- og gassutvinning skal lønne seg selv med lave priser. Onsdag håper mange at kostnadene skal ha gått ytterligere ned, men Yggeseth har sine tvil.

– Hvis vi skal få en positiv overraskelse fra kvartalsresultatet kan det kanskje bli at resultatene innen raffineri og trading blir bedre enn ventet. BP kom tirsdag med sterke resultater der, sier Yggeseth.

Statoils konsernsjef Eldar Sætre legger tallene fram på en pressekonferanse i selskapets hovedkvarter på Fornebu onsdag morgen. Han vil også gi en oppdatering om Statoils virksomhet. (©NTB)