Fristen gikk ut ved midnatt, men partene sitter fortsatt i forhandlinger ledet av riksmekler Nils Dalseide.

Les listen over de som er tatt ut i streik: Her kan det bli streik fra søndag

– Nei, svarte Norsk Industris forhandlingsleder Stein Lier-Hansen søndag morgen på spørsmål fra journalister om det nærmer seg en løsning.

– Jeg håper vi ikke slår rekorden, la han til noe senere.

Også sist det var hovedoppgjør, i 2014, forhandlet Norsk Industri og Fellesforbundet på overtid. Den gang kom partene til enighet drøyt 18 timer etter fristen.

Lang natt

Dersom partene ikke blir enige, vil 26.000 LO-medlemmer gå ut i streik, ifølge Fellesforbundet. Det er meldt plassfratredelse for 800 bedrifter tilsluttet Norsk Industri og bedrifter som arbeidsgiverforbundet har direkteavtale med.

Les også: Må knekke dumping-nøtt for å unngå streik 

Da han møtte pressen like før fristens utløp ved midnatt, understreket Dalseide at det lå an til en lang natt med mekling.

– Det må betydelig bevegelse til for at partene skal bli enige. Det kan gå fort, men det kan også gå sakte, uttalte han.

Det var ikke lagt opp til noen flere orienteringer fra Dalseide før meklingen hadde kommet til en avklaring.

Legger grunnlaget

Gjennom natten tydet mye på at det var uenighet rundt flere viktige prinsipielle spørsmål mellom Norsk Industri, som representerer arbeidsgiversiden, og Fellesforbundet, som representerer arbeidstakersiden.

Arbeidsgiverne har pekt på oljenedtur, svak økonomisk vekst og økende ledighet som argumenter for et svært moderat oppgjør. Lier-Hansen gikk på forhånd ut og varslet at dette ville bli et rent nulloppgjør.

Arbeidstakerne krever imidlertid at kjøpekraften opprettholdes og at ordninger rundt reisebestemmelser, som borteboertillegg, ikke endres i deres disfavø

Overenskomsten i det såkalte frontfaget er spesielt viktig, fordi den danner et viktig grunnlag for øvrige meklinger utover våren.

Årets oppgjør er et hovedoppgjør. Det innebærer at partene i tillegg til å forhandle lønn, også skal revidere tariffavtalen. I forkant av meklingen har pensjon blitt trukket fram som et av de vanskeligste områdene å komme til enighet på.

Vestlandet rammes

Faren for streik er dermed fortsatt til stede.

– Det er ingen indikasjon i den ene eller andre retningen. Men det er som forventet at det tar lang tid og at det er vanskelig, sa Dalseide i en orientering rundt midnatt, og la til:

– Det er fortsatt slik at mindre ting som er nødvendige for å finne en helhet, er det dynamikk og bevegelse på. Vi legger stein på stein.

Dersom det blir streik, vil det ramme virksomheter som allerede er i en vanskelig situasjon. Fellesforbundets oversikt viser at flest vil bli tatt ut i de oljedominerte vestlandsfylkene Hordaland (4.035 ansatte) og Rogaland (3.505 ansatte). (©NTB)