– Man bør aldri stole blindt på en takst. En bør alltid lese taksten nøye og stille spørsmål ved det en ikke forstår, sier Yngve Johansen, leder for Norges Takseringsforbund i Hordaland.

De to takstmennene ga takstene på huset i Marken med tre måneders mellomrom i 2012 og 2013. I løpet av den tiden ble det gjort en del bygningsarbeid inne i huset, men det var langt fra ferdigstilt.

Den ene takstmannen var hyret inn av et advokatfirma som sto for tvangssalget av eiendommen. Han verdsatte huset til fem millioner kroner.

Den andre takstmannen var hyret inn av huseier. Han vurderte verdien til ni millioner.

For mye

Johansen, som har 30 års erfaring som takstmann, sier forskjeller i takst kan forekomme som følge av ulike opplysninger og vurderinger , men at dette er uvanlig mye.

– Med mindre de to takstmennene har lagt helt ulike forutsetninger til grunn, er fire millioner kroner for mye, sier han.

Det er nå pensjonert byggmester Axel Førde, takstmannen som satte den høyeste taksten, enig i.

– Det er altfor stor differanse i taksten, men det spørs om vi fikk de samme opplysningene fra oppdragsgiverne. En boligkjøper bør selv kontrollere nøye at det som er opplyst i taksten er riktig, påpeker han.

Det er tøft om takstmenn mister oppdrag fordi deres meglerkontakt av ulike årsaker velger andre takstmenn å samarbeide med. Det er derfor naturlig at takstmenn vil tilstrebe å beholde kontakten med «sine» meglere.

Yngve Johansen, takstmann

– Kan la seg påvirke

I Norge er det stort sett eiendomsmegler som formidler kontakt mellom takstmann og selger ved boligsalg.

Dette kan føre til uheldige bindinger som kan påvirke taksten, mener Johansen.

– Takstmenn er selvstendige næringsdrivende og avhengige av kontakten med eiendomsmeglerne. Det er tøft om takstmenn mister oppdrag fordi deres meglerkontakt av ulike årsaker velger andre takstmenn å samarbeide med. Det er derfor naturlig at takstmenn vil tilstrebe å beholde kontakten med «sine» meglere, sier han, og legger til:

– Slik denne ordningen fungerer vil det derfor kunne stilles spørsmål ved om det er for liten uavhengighet og for tette bånd mellom de to profesjonene, megler og takstmenn. Men det er et resultat av systemet, og ikke nødvendigvis meglerne eller takstmennenes feil.

Forbudt i Danmark

I Danmark har myndighetene forbudt denne praksisen. Danskene har lovfestet at eiendomsmegler ikke har lov til å formidle kontakt mellom husselger og takstmann.

 

Fagdirektør for bolig i Forbrukerrådet Thomas Bartholdsen mener at også Norge bør innføre et slikt regelverk.

– Det er uheldig at eiendomsmegler hyrer inn takstmann på vegne av boligselger. Bolighandelen blir tyggere om  takstmannen kommer først.

Han mener at bindingen mellom takstmenn og eiendomsmeglere kan føre til at taksten ikke er til å stole på.

– Du kan potensielt gjøre en stor tabbe dersom du alene baserer deg på taksten på en bolig. Det er kjent fra undersøkelser som er gjort at mange meglere påvirker takstmannen. De takstmennene som er uenige med megleren står fort i en situasjon der de ikke får oppdrag, sier Bartholdsen.

Han oppfordrer folk på boligjakt til å sjekke prisnivået i området de ser på boliger nøye.

Saken fortsetter under kartet.

 

Johansen er enig i at det bør være mer uavhengighet mellom meglere og takstmenn.

– Et lovforbud burde ikke være nødvendig, men er det kanskje likevel, sier takstmannen.

Kan bli ansvarlige

I starten av juli skrev E24.no at regjeringen vil ha nye tiltak for takstmenn. De varslet en høring neste år.

Blant tiltakene de foreslo er å innføre en autorisasjonsordning og et profesjonsansvar slik at takstmenn kan bli holdt økonomisk ansvarlig for feil i tilstandsrapporter.

Bartholdsen er glad for at myndighetene vil ta grep.

– Det er behov for et kompetanseløft i takstbransjen og behov for at myndighetene tar grep for å utvikle takstbransjen i Norge slik at vi forbrukere kan være tryggere nå vi kjøper bolig, sier han til BA.

– Et marginalt problem

Det er administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving enig i. Men han avviser at det er noe utbredt problem at takstmenn lar seg påvirke av eiendomsmeglere.

 

 – Etter at eiendomsmeglerbransjen ble regulert i 2008, er det liten grunn til å tro at det er et stort problem at takstmenn setter feil verditakst for å få oppdrag, sier han til BA.

Han mener man kan stole på at taksten ved boligsalg gjennom megler er faglig begrunnet.

– En takstmann som ikke gjør en faglig vurdering og setter verdivurderingen ut andre hensyn, svikter forbrukere. Jeg tror ingen som har ordentlig innsikt i takstbransjen og meglerbransjen vil mener at det skjer ofte, sier Geving.

– Må heve kvaliteten

Geving mener at det som først og fremst skaper utfordringer at takstbransjen er uregulert.

– I dag stilles det ikke krav til takstmannens kompetanse, arbeid og leveranser, og selger identifiseres med takstmannens feilvurderinger i tekniske tilstandsrapporter. Derfor er så det viktig at regjeringen setter i gang et arbeid for å heve kvaliteten i bransjen, og sikre at forbrukerne får gode tjenester. Det vil gjøre det vanskeligere for de useriøse aktørene i takstbransjen, sier han.

Geving mener at om man får innført kompetansekrav og autorisasjon av takstmenn, og regler om brudd på identifikasjon mellom selger og bygningssakkyndige, vil det styrke takstmannen uavhengighet.

– Takstlovutvalgets flertall kom i 2009 også frem til at dette ville være bedre enn å forby megler å inngå avtale med takstmann på vegne av selger, påpeker han.