Trygghet for jobben står øverst på listen

Øverst fra venstre: Rolf Borlaug, Ove Toska, Roger Moum. Mads Kleven og Roger Pilskog er enige om at trygghet for arbeidsplassene bør bli et tema i valgkampen i høst.

Øverst fra venstre: Rolf Borlaug, Ove Toska, Roger Moum. Mads Kleven og Roger Pilskog er enige om at trygghet for arbeidsplassene bør bli et tema i valgkampen i høst.

Artikkelen er over 5 år gammel

Arbeidsmiljøloven og å sikre arbeidsplasser går igjen når lokale fagforeningstopper prioriterer de viktigste sakene foran lokalvalget i høst.

DEL

– Man kan kanskje si at dette er et emne som helst hører hjemme i et stortingsvalg, men kommunene og fylkeskommunene er store arbeidsgivere. Vi setter arbeidsmiljøloven øverst på prioriteringslisten, sier lederen for Vestnorsk Transportarbeiderforening, Roger Moum, til Vest 24.

Bestemmelsene i den reviderte arbeidsmiljøloven skal gjelde fra 1. juli i år.

Sammen med en håndfull andre fagforeningstopper er Moum utfordret til å rangere sin toppsak foran kommune- og fylkestingsvalget senere i år.

Søndagsåpent

Han sniker inn søndagsåpent som nummer to på listen.

– Selv om våre medlemmer ikke jobber i butikker, blir mange av dem rammet hvis det blir generell adgang til å holde butikkene åpne om søndagene, sier han.

– Ingen krav om bedre veier, altså?

– Bedre veier er selvsagt også viktig i transportnæringen. Men vi setter reversering av arbeidsmiljøloven og søndagsåpent øverst.

Vært med på det før

Også Ove Toska, leder i avdeling Hordaland og Sogn og Fjordane av El og It-forbundet, håper at arbeidsmilljøloven vil prege valgkampen.

– Vi ønsker at de store, offentlige arbeidsgiverne skal holde seg til bestemmelsene i den gamle arbeidsmiljøloven, sier Toska.

– Og da tenker du spesielt på adgangen til mer midlertidig arbeidskraft?

– Ja, slår Toska fast. Og forteller at han erfaring fra en lignende situasjon.

For på 1990-tallet fant Toska & co ut at 10 prosent av medlemmene i forbundet var midleridig ansatte.

– Da reiste vi til Oslo og fikk endret loven, sier den erfarne El & It-toppen, som også trekker frem den offentlige innkjøpspolitikken og offentlig eierskap som viktige felt å fokusere på.

Kamp for anstendig arbeidsliv

Der får han følge av leder i LO Bergen og omland, Mads Kleven.

– Det viktigste er at kommuner og fylkeskommuner opptrer som anstendige arbeidsgivere, tar ansvar og gir de ansatte medbestemmelsesrett. Som store innkjøpere og tjenestetilbydere er det viktig at de fremmer et anstendig arbeidsliv, og at de gir tilbud til lærlinger, sier Kleven.

Også LO-lederen i Hordaland, Roger Pilskog, fremhever det offentliges rolle som læreinstitusjon:

– Det offentlige må være lærebedrift og gjennom sin innkjøpsmakt sikre at leverandørene er lærebedrifter og har lærlinger, sier han, og legger til at innkjøpsmakten også må brukes for å fremme miljøriktige varer for å bidra til et bedre miljø.

Pilskog påpeker også at å ivareta den norske samfunnsmodellen, sikre utdanning og kompetansebygging er viktige momenter.

– Å innføre søndagsåpne butikker eller outsource arbeid basert på ideologi, er både dyrt, uønsket og negative bidrag, slår LO-lederen fast.

– Bergen offer for sentralisering

– Skal jeg svare helt ærlig, så er det viktigste å sikre arbeidsplassene i næringsmiddelindustrien, sier leder Rolf Borlaug i Nærings- og nytelsesmiddelforbundet (NNN) i Hordaland.

Han mener det henger dystre skyer over sin egen næring for tiden, men en sterk sentraliseringstendens mot Oslo.

– Bergen og Hordaland rammes av sentralisering. Vi må trygge arbeidsplassene her i Hordaland, sier Borlaug engasjert.

– Flere andre fagforeningsledere nevner arbeidsmiljøloven når de får spørsmål om hva som er viktigst. Hva mener du om det?

– Arbeidsmiljøloven er viktig å fokusere på, men strengt tatt trenger vi ingen arbeidsmiljølov hvis vi ikke har jobb, sier Borlaug.

Kommentarer til denne saken