Skatt Vests krav på 6,2 millioner kroner stammer fra et vedtak om etterberegning av merverdiavgift.

AS Sandviksveien nr 44 D hadde endelig frist til midten av juni å gjøre opp for seg.

Når så ikke skjedde, leverte Skatt Vest konkursbegjæring til Bergen tingrett. Nå er konkursen et faktum.

Eies av unge eiendomsaktører

AS Sandviksveien nr 44 D er eid av Sorbonne Eiendom AS, et av de mange datterselskapene til Sorbonne AS.

Morselskapet eies av Eirik Bysheim Hokstad (50 prosent) og Asgeir Steinsland Hansen (50 prosent) gjennom deres heleide selskaper, henholdsvis Dovre Kapital AS og Steinsland AS.

Sammen har de to bygget seg gradvis opp i Bergens eiendomsmarked de siste årene

Forretningsmodellen dreier seg hovedsakelig om kjøp av eiendom og utleie til studenter, men de står også bak annen virksomhet som blant annet hotelldrift.

Forretningspartnerne i 30-årene kom senest i Vest24 sitt søkelys da det nye hotellet Stay Bergen R5 i Rosenkrantzgaten 5 åpnet før byggesak hadde godkjent søknaden om bruksendring fra kontor til hotell.

Da Vest24 konfronterte dem med disse opplysningene, var de snar med å love at hotellet ville holde stengt inntil godkjenning foreligger.

Les også: – Ulovlig hotelldrift, det er klinkende klart

Vurderer søksmål

Advokat Arve Hæreide er styreleder i Sorbonne AS og en rekke datterselskaper. Han er mannen som svarer på Vest24s spørsmål.

Hæreide opplyser at eierne bestrider kravet fra Skatt Vest og at eierselskapet Sorbonne Eiendom AS nå vurderer å forfølge dette rettslig.

– Hva skjer med leietakerne på adressen?

– De vil kunne fortsette å leie som før, det bør både bank og bostyrer være interessert i, svarer Hæreide. 

– Hvordan står det til økonomisk med de øvrige eiendomsselskapene i Sorbonne-konsernet?

– Dette er en enkeltstående sak som ikke får konsekvenser for andre selskaper. Den økonomiske tilstanden i konsernet er grei den, svarer Hæreide.

Ulik takst

Slik retten ser det, er det ingen grunn til å tro at betalingsproblemene til eiendomsselskapet er midlertidige, står det i kjennelsen fra Bergen tingrett.

Skyldneren innrømmet i retten at selskapet ikke er i stand til å betale nå. Samtidig ble det påstått at selskapets eiendeler overstiger gjelden.

Det ble vist til en takst fra 12.10.2014 utarbeidet av takstmann Reidar Frydenbø som viste en eiendomsverdi på 71,5 millioner kroner. I takstrapporten ble lagt til grunn leieinntekter på over 4,3 millioner kroner.

DNBs verdivurdering av eiendommen, fremlagt av Skatt Vest, landet derimot på 61,5 millioner. Og her ble brutto leieinntekter beregnet til 3,8 millioner.

Selskapet hadde i 2014 leieinntekter på 3,03 millioner kroner, og per juni 2015 1,31 millioner kroner. Sett i lys av dette, og at leiligheter i 2. og 5. etasje ikke har ferdigattest, mener retten at verdivurderingen til DNB er mest realistisk.

Krysspant

Det blir også vektlagt at dersom Skatt Vest hadde foretatt en enkeltforfølging av kravet sitt, ville selskapets bankforbindelser stukket av med alt av verdi grunnet krysspant som også hefter for gjeld andre selskaper i Sorbonne-konsernet har.

Det ville således ikke vært en smule igjen til Skatt Vest.

I en regnskapsrapport opplyses selskapets gjeld til 18,5 millioner kroner. Tomten er verdsatt til noe mindre, nærmere bestemt 18,15 millioner.

Bostyrer Willy Dalheim opplyser til Vest24 at han foreløpig ikke har mer opplysninger om saken enn det som fremgår i kjennelsen.