– Vi har ikke gitt opp kampen. Vi mener dette er brudd på EUs vanndirektiv, og vil klage vedtaket inn for ESA, sier leder i Natur og Ungdom, Arnstein Vestre, til Vest 24.

Fredag demonstrerte naturvernerne foran slottet etter at regjeringen ga Nordic Mining grønt lys for å deponere gruveavfall i Førdefjorden.

Gruvestriden

Striden står om selskapet Nordic Mining sine planer om å utvinne rutil fra Engebøfjellet i Naustdal kommune i Sogn og Fjordane. Fredag ble det klart at regjeringen gir grønt lys for å dumpe gruveavfall i Førdefjorden. Dermed er en lang strid avklart på høyeste hold i Norge.

– Det ligger store verdier skjult i fjellene våre som kan bidra til viktig verdiskapning i lokalsamfunn, sier næringsminister Monica Mæland i en pressemelding. Her blir det slått fast at gruveprosjektet i bygden Vevring kan gi jobb til 500 personer på landsbasis.

– Engebøsprosjektet er det største planlagte mineralprosjektet i Norge. Vi snakker her om investeringer på rundt 2 milliarder kroner, sier Mæland.

Stor motstand

Kommunene Naustdal og Askvoll har tidligere gått inn for prosjektet. Men motstanden har også vært dominerende, blant annet har fiskeri- og reislivsnæringen gått imot planene om å dumpe gruveavfall i fjorden.

Regjeringen har satt som en forutsetning for å kunne tillatte fjorddeponi at det marine miljøet blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Det er derfor strenge krav til overvåking av utslipp. Overvåking og dokumentasjon skal kontrolleres av myndighetene. Det er første gang det er stilt krav i en utslippstillatelse om å dokumentere at sjømaten er trygg, heter det i pressemeldingen fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Kommunen Naustdal og Askvoll har tidligere gått inn for prosjektet. Men motstanden har også vært sterkt. Blant annet har Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet vendt tommelen ned. Nå har sistnevnte snudd, noe de får kritikk for:

– Vi trodde Miljødirektoratets rolle var å passe på miljøet, og det var det de gjorde i fjor. Nå har de kommet til en annen konklusjon. Det er rett og slett ikke til å forstå hvordan de agerer i denne saken, sier leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken til NTB

Stemmene fra naturvernere stilner ikke med regjeringens vedtak.

Lenkeaksjon og sommerleir

– Vi har 600 navn på en liste over personer som har sagt seg villig til å aksjonere mot utslipp av gruveavfall i norske fjorder, sier leder i Natur og Ungdom, Arnstein Vestre. Han nøler ikke med å ta lenkene i bruk.

I første omgang skal Natur og Ungdom ha en sommerleir i Vevring, der motstanden vil bli synlig. Fra 30. juli til 4. august skal 250 unge naturvernere samles til leir i det aktuelle området.

SV-leder Audun Lysbakken legger heller ikke våpnene ned. Overfor NTB sier Lysbakken at både SV og Venstre har foreslått at saker med så store miljøkonsekvenser må legges frem for Stortinget.

– Vi vil nå kreve å få denne saken til behandling. Da er spørsmålet om Ap vil vise at de kan prioritere natur og lokalmiljø foran kapitalinteresser, sier han til NTB.

– Må få frem fakta

På den andre siden sitter Ove Trellevik, hordalandsrepresentant fra Høyre, som har sitt daglige virke i næringskomiteen.

– Jeg er sikker på at når fakta kommer frem i denne saken, vil folk forstå at det er en fornuftig avgjørelse, sier Trellevik til Vest 24.

– Saken har fått negativ omtale i utenlandske medier. Frykter du at reiselivsnæringen og Norges omdømme kan ta skade av dette vedtaket?

– Ja, det frykter jeg, og derfor er det viktig for oss nå å formidle fakta. Klarer vi det, er jeg ikke redd for omdømmet sier Trellevik, som selv var på besøk i området for noen uker siden.

Til naturvernernes trussel om lenkeaksjon, har Trellevik denne kommentaren:

– De må få lov til å vise meningene sine.