Vil lage ny bydel på Skolten for å blåse liv i sentrum og Bryggen

Slik ser visjonen for Skolten og Bontelabo ut. Her kan det bo opptil 4-5000 nye bergensere.

Slik ser visjonen for Skolten og Bontelabo ut. Her kan det bo opptil 4-5000 nye bergensere. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Eiendomsutvikler vil fjerne cruisetrafikken og bygge 1500-2500 boliger på Bontelabo.

DEL

Eiendomsutvikleren Erik Tønjum har vist frem planene til politikerne i Bergen. De er positive, sier han.

Tanken hans er å snu litt opp-ned på det som er på beddingen i området.  Per i dag har havnevesenet sine planer om et nytt cruisehotell på Bontelabo. Rieber Eiendom vil bygge ut til mer næring. Bergen kommune gjør så godt de kan.

Samtidig som ingenting har skjedd i sentrum siste 50 år, har byer vi liker å sammenligne oss med blitt bygget ut i stor stil.

Bergen sentrum har 8 mennesker per mål land. Oslo by har over det doble. Mye av årsaken til dette er at områder i Bergen som Dokken, Bontelabo og Nygårdstangen brukes til svært arealkrevende næring. 

– Det er ikke liv i Bergen en vanlig tirsdag på høsten. Det er i altfor stor grad en død by, fordi det bor for lite folk i sentrum, sier Tønjum.

To flotte områder ikke i bruk

Eiendomsutvikleren fortviler også over at ingen bergensere bruker verken Bryggen eller Festningsparken, annet enn på merkedager. To av byens flotteste områder bare ligger der.

Skal det bli mer liv i sentrum, må det bo flere folk der, mener han. Og sentrum er ikke Laksevåg, Damsgård eller Møllendal. Sentrum er ti minutters gange fra Torget, maksimalt.

Slik sett ligger området han vil utvikle midt i smørøyet.

– Og få kan bli vakrere Bergen enn Skolten og Bontelabo, legg til nærheten til kjernesteder som Bryggen og Festningsparken: Mer attraktivt går det ikke an å få det, sier Tønjum.

Eiendomsutvikler Erik Tønjum vil bygge inntil 2500 boliger på Bontelabo.

Eiendomsutvikler Erik Tønjum vil bygge inntil 2500 boliger på Bontelabo. Foto:

Crusietrafikken må flyttes til Dokken. Han vil fylle ut cirka 50 mål i sjøen på Bontelabo i tillegg til dagens kaier. De to fineste tomtene, innerst og ytterst vil han skal settes av til kulturformål.

– Vi vil fint kunne få plass til 4000 nye innbyggere i området. Får vi dette området utviklet, i tillegg til Nygårdstangen og Dokken, da kan vi snakke om et tettere befolket sentrum, et sentrum slik politikerne sier at de vil ha det.

Illustrasjon: Maestro Media AS

Illustrasjon: Maestro Media AS Foto:

Slik ser Bryggen ut i denne visjonen. Bilene og bussene på kaien langs Bryggen er puttet inn i en ny Bymiljøtunnel, som kommunen planlegger.

Fire grunneiere

Tønjum og gruppen som har arbeidet med planene har presentert dem for politikerne i Bergen.  Han påpeker fordelene med at det er bare fire grunneiere i området: Rieber, havnevesenet, kommunen og Forsvarsbygg.

Forsvarsbygg er positive til boligbygging i området, de ønsker at parken og anlegget deres skal vernes gjennom bruk. Rieber, forteller Tønjum, er positive dersom kommunen er «med», det vil si viser politisk vilje til å la noe slikt bli realisert.

– Men hva er motivasjonen din, du kommer ikke til å tjene noe på en utvikling her?

– Vi har våre prosjekter og tjener våre penger. Dette har å gjøre med at vi har en visjon for Bergen, vi bor i Berge, er bergensere og er glade i denne byen.

Planen har vært presentert for en rekke politikere. En av politikerne som BA har snakket med om planen er Dag Skansen i Høyre.

– Ideen er forbilledlig i et byutviklingsperspektiv, det er litt som Tjuvholmen. Det er et veldig bra prosjekt. Og det er prisverdig at et firma som har kompetanse, men ikke eierskap, presenterer slike tanker for Bergen, sier Skansen som håper han får gjennomslag for sin idé.

Illustrasjon: Maestro Media AS

Illustrasjon: Maestro Media AS Foto: